Hillestad ny direktør ved NHHE

Tore Hillestad (til venstre) er nyansatt direktør ved NHH Executive. – Med bakgrunn fra fagmiljøet ved Institutt for strategi og ledelse, har Hillestad inngående kunnskaper om alle deler av høyskolen. Han har omfattende erfaring fra videreutdanningsprogrammene, og dermed også et imponerende nettverk i både næringslivet og offentlig sektor, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen. FOTO: Helge Skodvin
Tore Hillestad (til venstre) er nyansatt direktør ved NHH Executive. – Med bakgrunn fra fagmiljøet ved Institutt for strategi og ledelse, har Hillestad inngående kunnskaper om alle deler av høyskolen. Han har omfattende erfaring fra videreutdanningsprogrammene, og dermed også et imponerende nettverk i både næringslivet og offentlig sektor, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen. FOTO: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

20. august 2021 08:56

Hillestad ny direktør ved NHHE

Tore Hillestad er ansatt som ny direktør ved NHH Executive. Den nye toppsjefen brenner for videreutdanning. – Det handler til syvende og sist om at samfunnet skal klare å fornye seg, sier han.

– Virksomheter som skal klare å fornye seg og henge med i konkurransen, må kontinuerlig oppdatere kunnskapen sin, sier Tore Hillestad. Han tiltrådte stillingen som direktør for NHH Executive i sommer.

Trym Aass

– Det er aldri for tidlig å ta videreutdanning

Trym Aass (31) hadde knapt vært i jobb i fem år som forretningsadvokat før han skiftet beite. Videreutdanningen tok han hos NHH Executive.

Strategi og ledelse

NHHs rektor Øystein Thøgersen er svært fornøyd med å ha Hillestad på plass som direktør for NHH Executive. 

– Med sin bakgrunn fra fagmiljøet ved Institutt for strategi og ledelse, har Hillestad inngående kunnskaper om alle deler av høyskolen, noe NHHE drar veksler på. Med lang erfaring fra videreutdanningsprogrammene, har han også et imponerende nettverk i både næringslivet og offentlig sektor.

Den nye direktøren har vært forsker ved Institutt for strategi og ledelse og kjent for mange som blant annet programdirektør og fagansvarlig for flere programmer og utdanninger ved NHHE. Han har vært fungerende direktør ved NHHE i to perioder.

NHH

NHH Executive videreutvikler MBA-programmene

Da NHH nylig fikk den prestisjefylte britiske AMBA-akkrediteringen, startet NHHE videreutviklingen av sine Executive MBA-programmer. De er nå tilpasset internasjonal standard.
Tore Hillestad. Foto: Helge Skodvin

Videreutdanning handler også om folks tid

Fungerende direktør hos NHH Executive, Tore Hillestad, ser frem til høsten. Da lanseres en ny og fleksibel master i ledelse. Men først skal norgesferien gjennomføres.

Det faglige gullet

Hillestad beskriver forskningen og kompetansen ved NHH som det faglige gullet.

– Det er vår jobb å sørge for at fagmiljøenes kunnskap og innsikt blir tilgjengelig. Det er uhyre viktig at vi til enhver tid leverer mest mulig relevant videreutdanning som deltakere og virksomheter raskt kan ta i bruk, sier han. 

Den nye direktøren mener Covid-19 og FNs nye klimarapport er med på å bane vei for nytenkning og bærekraftig verdiskaping. Dette er en vekker for svært mange ledere og medarbeidere, sier han.

– Jeg er sikker på at det gir input til innovasjon og utvikling. Arbeidslivet ser etter nye måter å jobbe på og ønsker å utvikle sine tjenester og produkter. Da er læring og faglig utvikling avgjørende.

Verdiskaping

Hillestad er overbevist om at kunnskap bidrar til verdiskaping.

– Livslang læring og videreutdanning er utrolig viktig i vår tid. Endringstempoet i privat og offentlig sektor tilsier at kunnskapen hos de ansatte kontinuerlig må oppdateres. Det må til skal samfunnet og virksomhetene få den kompetanse de trenger for å gjennomføre omstilling og innovasjonsprosesser, sier den nye direktøren og slår fast:

– Det er kritisk at vi bygger innovasjonskapasitet skal vi klare å skape bærekraftig verdiskapning i årene som kommer.

– Det er et økende behov for livslang læring, slik Tore beskriver. Jeg er enig med ham at norske utdanningsinstitusjoner hele tiden må tenke nytt i utvikling av studienes form og innhold. Med ham på plass, er NHHE godt posisjonert for å gjøre videreutdanning enda mer attraktivt, relevant og tilstrekkelig fleksibelt, sier Thøgersen.

Monica Rydland og Tore Hillestad

Lanserer fleksibel mastergrad i ledelse

Fra høsten 2021 kan du ta en ny mastergrad i ledelse ved NHH Executive. – Innovasjon, omstilling, bærekraft og ledelse er fire tema du bør ha et forhold til som leder, sier fungerende direktør Tore Hillestad.