Studentenes helse og trivsel under Covid-19 er kartlagt

H Asheim
Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, men på grunn av Covid-19 pandemien ønsket studentsamskipnadene SiO, Sit og Sammen en tilleggsundersøkelsen utført av Folkehelseinstituttet. – Denne undersøkelsen må vi bruke til å diskutere hva vi i felleskap kan gjøre for å bedre studentenes psykiske helse både på kort og lang sikt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: KD
NHH Av Sigrid Folkestad

26. april 2021 14:23

Studentenes helse og trivsel under Covid-19 er kartlagt

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) ble offentliggjort i dag. Den har undersøkt studentenes levekår og hva som påvirker og skaper problemer for studenters psykiske helse.

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, men på grunn av Covid-19 pandemien ønsket studentsamskipnadene SiO, Sit og Sammen en tilleggsundersøkelsen utført av Folkehelseinstituttet.

Hensikten er å undersøke studentenes levekår og hva som påvirker og skaper problemer for studenters psykiske helse.

Nærmere 63 000 deltok

62 498 studenter fra 33 utdanningsinstitusjoner svarte på undersøkelsen.

Resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021:

  • 68 prosent av studentene opplever at de har god eller svært god helse.
  • 45 prosent av studentene har det som kan karakteriseres som et høyt nivå psykiske plager.
  • 54 prosent av studentene svarer på ett av tre spørsmål at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Omfanget av ensomhet er størst blant de yngste studentene.
  • 7 av 10 studenter oppgir at de er misfornøyde med undervisningen.
  • 8 av 10 studenter svarer at de er misfornøyde med det fysiske læringsmiljøet.
  • 89 prosent av studentene oppgir å følge normert studieprogresjon inneværende semester.

Mer tilfredse  

NHH-studentene scorer bedre enn landsgjennomsnittet. Det er færre studenter ved NHH som oppgir at de har mye eller svært mye somatiske plager, psykiske plager eller føler seg utenfor og isolert.

Flere NHH-studenter, enn tilfellet er for landet for øvrig, oppgir sin livskvalitet til å være god eller svært god. NHH-studentene er også mer fornøyd med studiebyen, studiestedet og over snittet mer tilfreds med studentmiljøet, sammenliknet med landsgjennomsnittet.

– Selv om flertallet klarer seg godt, og NHH-studenter opplever situasjonen bedre enn gjennomsnittet, er det foruroligende mange som sliter. Jeg oppfordrer NHH-studenter  som har det vanskelig om å kontakte skolen eller studentsamskipnaden Sammen for å få oppfølging, sier NHHs kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen.

Toppmøte før sommeren

- Hele Norge legger bak seg et år preget av avstand og lite sosial kontakt. Det stikk motsatte av hva vi mennesker er vant til og trenger for å ha det bra. Ensomheten rammer også studentene i aller høyeste grad. Denne undersøkelsen må vi bruke til å diskutere hva vi i felleskap kan gjøre for å bedre studentenes psykiske helse både på kort og lang sikt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Derfor inviterer departementet studenter, sektoren og helselinjen til et toppmøte med studentenes psykiske helse som tema.

Toppmøtet vil bli arrangert før sommeren, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.