Norske studenter kan få en knallsterk cv

Bilde av studenter på en benk. Foto Helge Hansen / Montag AS
Ved å benytte seg av Internship Abroad-programmet kan NHH-kandidater skilte med et enda mer arbeidslivsrelevant utdannelsesløp, skriver kronikkforfatterne. Foto: Helge Hansen / Montag AS
Innlegg

7. oktober 2020 10:22

Norske studenter kan få en knallsterk cv

Studiepoeng gjennom arbeidspraksis i utlandet er en gavepakke til norske studenter, skriver stipendiatene Agnes Bamford og Victoria S. Nydegger Schrøder i Dagens Næringsliv.

Det er flott å lese at koblingen mellom utdannelse og arbeidsliv i Norge er et aktuelt tema for tiden. Vi ønsker å bidra med å dele vår erfaring med studiepoenggivende internasjonal arbeidspraksis ved NHH i diskusjonen som ble startet i DN 4. september av Håkon Ugletveit Jahr, statsviter i internasjonal politisk økonomi fra Universitetet i København, og fulgt opp av Kristin Vinje, direktør i Nokut.

Som Jahr nevner, er det interessant å utforske hva vi kan lære fra god praksis i andre land, som «Studenterjobs» i Danmark. Fra egen erfaring vet vi for eksempel at det ved handelshøyskolene i Frankrike er tradisjon for å gjennomføre et visst antall måneder med relevant arbeidspraksis (kalt «stage») som en obligatorisk del av utdannelsen. Men denne arbeidspraksisen gir vanligvis ikke uttelling i studiepoeng, dvs. at praksisen tidsmessig kommer i tillegg til selve studiet. Det innebærer eksempelvis at en toårig mastergrad blir treårig når du legger til 6 + 6 måneder med arbeidspraksis.

Utstyrt med sterk cv

Markedet for slike praksisstillinger er stort og veletablert i Frankrike, og med kontrakt fra utdannelsesinstitusjonen sin er studentene sikret en månedlig utbetalt godtgjørelse fra arbeidsgiver for jobben de gjør. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg praksisplass, og går igjennom jobbsøking og en omfattende rekrutteringsprosess på linje med den de må igjennom senere for å skaffe seg jobb etter fullendt studie. Dermed er kandidatene utstyrt med en sterk cv idet de entrer arbeidsmarkedet og har fått verdifull erfaring med jobbsøkerprosessen. Men de har brukt betraktelig lengre tid på å fullføre studieløpet sitt enn de to årene de 180 studiepoengene i en mastergrad tilsvarer.

Sett i dette perspektivet, blir poenggivende arbeidspraksis som en gavepakke til studentene: Ikke bare tilegner de seg arbeidserfaring som vil åpne dører etter endt utdannelse, de får gjort dette innenfor den opprinnelige tidsrammen av utdannelsesløpet deres.

Får studiepoeng av internship 

Ved NHH har vi tatt dette et steg videre. Vi har opprettet programmet Internship Abroad for å gi studentene våre uttelling i studiepoeng for å gjennomføre arbeidspraksis i utlandet. Praksisoppholdet skal inneholde oppgaver som er relevant for utdannelsen. Samtidig får studenten øve seg i fremmedspråk og tilegne seg verdifull erfaring fra internasjonalt arbeidsliv og interkulturelle miljøer. Studentene gjennomfører også en teoretisk modul med undervisningsopplegg før, under og etter praksisoppholdet som maksimerer læringsutbyttet. Programmet er tilgjengelig både på bachelor- og masternivå og gir 7,5 studiepoeng. Dette er den samme poengsummen som de fleste emner ved NHH gir.

Får internasjonal erfaring

Gjennom programmet får studentene våre en fot innenfor det internasjonale arbeidsmarkedet mens de fortsatt studerer. Til oppstart av programmet fikk vi støtte gjennom Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdannelse – sitt program InternAbroad. Studentene fikk da gjennomføre praksis i Japan og Brasil. Vi utvidet deretter programmet til å la studentene selv kunne søke internship hvor de ville i utlandet, og hvert semester har programmet vært fulltegnet. I 2019 søkte vi om og fikk tildelt ytterligere midler fra Diku til å utvide programmet med spesifikk vekt på Sør-Afrika. Målsetningen er å få et grunnlag for å eventuelt kunne tilby 30-poengs internasjonal studiepoenggivende praksis, altså tilsvarende et helt semester.

Ved å benytte seg av Internship Abroad-programmet kan NHH-kandidater skilte med et enda mer arbeidslivsrelevant utdannelsesløp. Dette gjør dem mer konkurransedyktige i kampen om de beste hodene – som i stadig økende grad er global.

Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 5. oktober 2020