NHH lyser ut rektorstilling

NHH sett fra nord. Arkivfoto: Hallvard Lyssand
NHH Av Red.

7. oktober 2020 15:17

NHH lyser ut rektorstilling

1. august neste år starter en ny periode på fire år for stillingen som NHH-rektor. Nå lyses stillingen ut.

NHH har siden 2016 hatt fast ansatt rektor for en periode på fire år. Neste sommer utløper åremålet, og det skal ansettes rektor for perioden fra 1. august 2021 til 31. juli 2025.

Styreleder Aase Aamdal Lundgaard sier styret ønsker en rektor som tar NHHs visjon Sammen for bærekraftig verdiskaping på alvor og er en pådriver for at NHHs samfunnsoppdrag videreutvikles og styrkes. Høy kvalitet og uavhengighet i forskning og undervisning er kjernevirksomheten, og for å være posisjonert i internasjonal toppklasse, må NHH evne å tiltrekke seg høyt kvalifiserte medarbeidere og ambisiøse studenter.

– Våre relasjoner til omverden er en viktig del av samfunnsoppdraget, og NHH skal være en ansvarlig, sterk og verdiskapende samarbeidspartner for næringsliv, offentlige myndigheter og andre institusjoner i sektoren, sier Lundgaard.

Høy vitenskapelig kompetanse og betydelig erfaring fra kjernevirksomheten er formelle krav som stilles til rektor. Videre vektlegges god innsikt i globale megatrender og i teknologiutvikling som påvirker konkurransesituasjonen og mulighetsrommet innenfor høyere utdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

– I tillegg ønsker vi at rektor skal være en drivkraft som utøver sin rolle på en samlende og motiverende måte for NHH, sier Lundgaard.

Søknadsfristen er 29. oktober 2020. Etter planen skal rektor ansettes i styremøtet 17. desember.

Les stillingsutlysingen hos Jobbnorge