Mæland i nytt ekspertutvalg

Anleggsområde og Jøril Mæland
Førsteamanuensis Jøril Mæland deltar i ekspertutvalg som skal sikre en lønnsom mineralnæring som er fremtidsrettet og bærekraftig. Foto: Pexels/NHH
NHH Av Mari Hansen Ingleson

25. juni 2020 09:17

Mæland i nytt ekspertutvalg

Førsteamanuensis ved Institutt for finans, Jøril Mæland, er med i nytt ekspertutvalg. Utvalget skal foreslå endringer i mineralloven.

– Mineralloven skal legge til rette for lønnsom mineralvirksomhet, og for at etablering skjer på en fremtidsrettet og bærekraftig måte, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Ekspertutvalget oppnevnt av kongen i statsråd skal komme med forslag om hvordan mineralloven kan videreutvikles og moderniseres. Utvalget er satt sammen med representanter fra næringen, samiske organisasjoner og akademia. Side mineralloven fra 2010 berører flere fagområder og interesser har utvalget fått et bredt mandat.

Utvalgets mandat

Les også:

Utformer fremtidens pensjonssystem

Professor Ola H. Grytten er medlem i pensjonsutvalget, oppnevnt av regjeringen. Ekspertutvalget skal evaluere om pensjonsreformen fra 2011 virker etter hensikten, og foreslå eventuelle justeringer.

Sender loven på høring

Næringsministeren mener det er muligheter for forbedringer på avgrensede deler av loven, og ønsker å få disse justeringene på plass raskt. Nærings- og fiskeridepartementet sender forslagene på høring med tre måneders svarfrist.  

– Forslagene vi sender på høring i dag bidrar til forenklinger for mineralnæringen, som muligheten til å overdra konsesjoner. Vi foreslår også innføring av et generelt kvalifikasjonskrav som vil bidra til forsvarlig drift, mer profesjonelle aktører og som vil bidra til økt tillit til næringen, sier Nybø.

Les også:

Thøgersen med i ekspertutvalg

Ekspertutvalget «Norge mot 2025» skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter koronapandemien.

UTVALGETS SAMMENSETNING:

  • Ernst Nordtveit, professor, Bergen, leder av utvalget
  • Rune Sverre Fjellheim, direktør, Karasjok
  • Frode Michal Nilsen, konsernsjef, Andøy
  • Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis, Oslo
  • Jøril Mæland, førsteamanuensis, NHH
  • Kurt Aasly, førsteamanuensis, Brisbane, Australia (til juli 2020)
  • Riikka Aaltonen, gruveoverinspektør, Helsingfors