Essays on Empirical Corporate Finance

Ill: business people
Johan Mellberg, stipendiat ved Institutt for finans (NHH), disputerer 24. juni, med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance». Foto: Public Domain Photos
Disputas

16. juni 2020 10:32

Essays on Empirical Corporate Finance

Johan Mellberg disputerer for doktorgraden ved NHH 24. juni med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».

Avhandlingen til Johan Mellberg kan leses her.

Oppsummering på engelsk side.

Johan Mellberg, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.
Johan Mellberg, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.

Veiledere:

Professor Karin S. Thorburn (hovedveileder) Institutt for finans, NHH

Professor B. Espen Eckbo, Tuck School of Business, Dartmouth College og prof. II ved Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, 24. juni 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The drivers and consequences of CEO compensation

Bedømmelseskomiteen:

Førstemananuensis Konrad Raff (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Professor Kasper Meisner Nielsen, Handelshøyskolen i København Copenhagen Business School

Programdirektør og forsker Joacim Tåg, Universitetet i Lund

Om kandidaten:

Johan Mellberg har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH. Johan.mellberg@nhh.no