Svein Gjedrem fyller 70 år

Professor II Svein Gjedrem. Foto: Hallvard Lyssand
Gjedrem er en levende legende i økonomimiljøet, og NHH er stolt av at en lang rekke studentkull har fått oppleve han som foreleser. Selv om Gjedrem nå passerer 70, vil han fortsette i sin stilling som professor II. Arkivfoto: Hallvard Lyssand
NHH

27. januar 2020 10:33

Svein Gjedrem fyller 70 år

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem fylte 70 år 25. januar.

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem fylte 70 år 25. januar og er inne i sitt tiende år som professor II ved Norges Handelshøyskole. Venner og kolleger ved NHH takker han for innsatsen og ønsker han til lykke med dagen og framtiden.

Gjedrem har vært tilknyttet NHH siden 2011 og hans nåværende engasjement er delt mellom Institutt for samfunnsøkonomi og Institutt for foretaksøkonomi. Gjedrem holder gjesteforelesninger i makroøkonomi og kapitalforvaltning på masternivå. Han bidrar også inn i NHHs executive masterprogram.

Gjedrem er en førstehåndskilde til alle viktige beslutninger i norsk økonomi tilbake til begynnelsen av 1980-tallet. Han er en av økonomifagets fremste utøvere og har gjennom karrierer vekslet mellom jobber i Finansdepartementet og Norges Bank.

Gjedrem var sentralbanksjef i tolv år fra 1999 til 2010. Både før og etter dette var han finansråd, Finansdepartementets øverste embedsmann. I 2018 ble han valgt som leder for OECDs landhøringskomite. Dette er en av de mest sentrale komiteene i OECD og et verv ingen nordmann har hatt før han.

Gjedrem er en levende legende i økonomimiljøet, og NHH er stolt av at en lang rekke studentkull har fått oppleve han som foreleser. Selv om Gjedrem nå passerer 70, vil han fortsette i sin stilling som professor II.

Gjedrem foreleser på NHH mandag 27.1, og etter forelesningen blir jubilanten hedret med en lunsj. Vi gratulerer!

På vegne av venner og kolleger,

Øystein Thøgersen

Eirik Gard Kristiansen

Jarle Møen