NHH-studenter er svært tilfredse med studiene

STUDIEBAROMETERET: NHH utmerker seg på studenttrivsel. – Det som gjør NHH unikt er muligheten til å kombinere skolegang med så mye gøy og lærerikt i studentforeningen, sier student Martine Fornes (t.v.). T.h. prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken. Foto: Daniel Hoelzl (NHHS) / Eivind Senneset
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

29. januar 2020 09:43

NHH-studenter er svært tilfredse med studiene

Studenter ved Norges Handelshøyskole er blant landets mest fornøyde, viser den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret.

Studiebarometeret

  • Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt til studenter ved norske høyskoler og universiteter. 
  • Den undersøker hvor fornøyde studentene er med kvaliteten på studieprogrammene sine.
  • Den blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kilde: Studiebarometeret

Høyskolen utmerker seg ved å legge til rette for møter mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere, viser tall fra Studiebarometeret, som ble offentliggjort onsdag denne uken.

Masterstudentene gir 4,5 av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet med studieprogrammet sitt. Det er 0,4 poeng over landsgjennomsnittet og en liten økning fra i fjor. For bachelorstudentene er poengsummen 4,4.

Masterstudent Martine Fornes (24) fra Oslo er svært fornøyd med studiene ved NHH. Hun er ikke overrasket over resultatene:

– Det som gjør NHH unikt er muligheten til å kombinere skolegang med så mye gøy og lærerikt i studentforeningen. Jeg opplever at fagene stort sett treffer studentene godt og at de fleste er aktive innen studentforeningen, sier Fornes.

Hun er på sitt første år på master og er aktuell som leder for UKEN, som er blant Norges største studentdrevne festivaler med nesten 1000 frivillige.

Les også:

NHH på jakt etter de beste hodene i landet

I vinter er syv NHH-studenter på turné for å besøke over 240 videregående skoler. De gleder seg til å fortelle om studielivet i Bergen og gi råd om høyere utdanning.

Skiller seg ut på tilknytning til arbeidslivet

Handelshøyskolen utmerker seg på flere spørsmål tilknyttet arbeidslivet. Bachelorstudentene oppgir at de i svært stor grad (4,8 poeng) får mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere gjennom karrieredager, bedriftsbesøk, praksis og lignende. Dette er 1,4 poeng over landsgjennomsnittet. For masterstudentene er poengsummen 4,7.

– Studentforeningen er også en gyllen mulighet til å knytte kontakter. Ved å være en del av styret til studentfestivalen UKEN, får du eksempelvis mulighet til å bli kjent med tidligere styrer helt tilbake til 1980-tallet – og de deler gjerne av sine erfaringer, sier hun.

– Studentene selv skaper møteplasser

NHH-studentene opplever i stor grad at representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen. Bachelorstudentene gir 4,4 poeng på dette spørsmålet, som er 1,3 over landsgjennomsnittet. Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken, er svært fornøyd med at studentene opplever at studiet er arbeidslivsrettet.

– For NHH er det viktig at studentene tidlig får kontakt med arbeidslivet, slik at de kan ta gode karrierevalg senere. Vi inviterer derfor næringsaktører til å holde gjesteforelesninger og bruker samfunnsaktuelle caseoppgaver, sier Nøstbakken.

– Samtidig må jeg understreke at studentene selv skaper mange av møteplassene. De arrangerer blant annet Nord-Europas største næringslivskonferanse, og det er de som har ansvar for Karrieredagene, fortsetter hun. 

Skal styrke undervisningen

Undersøkelsen viser at NHH-studentene i stor grad synes at studiet er faglig utfordrende. Masterstudentene gir 4,6 poeng, mot bachelorstudentenes 4,5 poeng. Dette er noe som masterstudent Martine Fornes kjenner seg igjen i:

–Som NHH-student er du avhengig av å legge ned en innsats for å gjøre det bra på studiet. For meg er det viktig at fagene er krevende, men at jeg likevel får fleksibilitet til å kunne strukturere tiden min selv. Her føler jeg at NHH er veldig gode, sier 24-åringen.

Videre viser Studiebarometeret at NHH-studentene er positive til det sosiale studentmiljøet. Bachelorstudentene er de mest positive med 4,2 poeng, som er en liten økning fra i fjor. Masterstudentene gir 3,9 poeng, som er samme som i fjor. For hele institusjonen er gjennomsnittet 4 poeng.

– Det er godt å få bekreftet at de fleste studentene trives og liker studiet sitt, men undersøkelsen viser også at vi har områder hvor vi må forbedre oss. Vi skal fortsette å jobbe mot et inkluderende studentmiljø og styrke vår undervisning, sier Nøstbakken.

Les også: 

Fremmer bærekraft med IT

Den tidligere NHH-studenten Francesca Accerbi dro fra en liten landsby ved kysten i Liguria i Nord-Italia og endte opp i hovedkvarteret til Orkla.