«Essays on Debt Financing»

Disputas

27. februar 2020 12:27

«Essays on Debt Financing»

Negar Ghanbari disputerer for doktorgraden ved NHH 12. mars 2020 med avhandlingen «Essays on Debt Financing».

Denne avhandlingen består av tre artikler om gjeldsfinansiering. Den første artikkelen studerer effekten av kreditorrettigheter på betingelser i banklån til bedrifter. Ghanbari undersøker hvordan en lovendring, som styrker beskyttelsen av kreditorer ved verdipapiriseringer, påvirker lånekontrakter. Resultatene viser at banklån til selskaper som bruker verdipapirisering har høyere renter, mindre størrelse og flere låneklausuler etter lovendringen. Disse effektene er sterkere for selskaper med høyere misligholdsrisiko.

Den andre artikkelen undersøker hvilken rolle likviditet spiller for bruk av obligasjoner som inkluderer en rett til tilbakekallelse. Ghanbari argumenterer for at selskaper med dårlig likviditet ønsker å inkludere denne retten som et verktøy for å dempe uheldige likviditetseffekter på kontrakter i det primære obligasjonsmarkedet. Rett til tilbakekallelse lar firmaer innløse obligasjonen tidlig og har dermed mulighet til å utstede en ny obligasjon til potensielt bedre vilkår. Ghanbari finner at det er mer sannsynlig at firmaer utsteder obligasjoner med rett til tilbakekallelse når likviditeten er dårlig. Hun finner også at sannsynligheten for innløsning av obligasjoner er positivt relatert til likviditetsforbedringer.

Den tredje artikkelen undersøker hvordan tilbud av kreditt påvirker selskapets gjeldsstruktur og undersøker spesielt hvilken rolle verdipapirisering spiller. Ghanbari finner at verdipapirisering fører til en reduksjon i andelen av banklån og ansvarlige obligasjoner. I tillegg øker verdipapirisering sannsynligheten for obligasjonsinnløsning.

Negar Ghanbari, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.
Negar Ghanbari, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.

Veiledere:

Professor Nils Friewald (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Professor Karin S. Thorburn, Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud, NHH, 12. mars 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Green bonds»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Svein-Arne Persson (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis, Ramin Bagha, Stockholm School of Economics

Førsteamanuensis Jens Dick-Nielsen, Copenhagen Business School

Om kandidaten:

Negar Ghanbari har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH.

Kontakt:

negar.ghanbari@nhh.no