– Vi er i beredskap

Video

26. august 2020 09:04

– Vi er i beredskap

Rektor Øystein Thøgersen sier NHH-ledelsen er forberedt på at det kan komme flere smittetilfeller ved skolen.

NB: Saken er sist oppdatert 26. august 2020

– Vi er i beredskap for raskt å kunne håndtere nye smittetilfeller. Samtidig er det viktig at vi i så stor utstrekning som mulig holder normal aktivitet ved skolen innenfor retningslinjene fra myndighetene og NHHs smitteverntiltak.

I helgen ble det kjent at to studenter er smittet av Covid-19. Søndag kveld ble det besluttet at alle masterforelesninger og andre undervisningsaktiviteter på master denne uken kun skal skje digitalt.

Digital undervisning for masterstudentene

– Tiltaket med digital undervisning går rimelig friksjonsfritt fordi det allerede er lagt opp til at samtlige kurs uansett skal kunne følges digitalt dette semesteret. De fleste kurs kjører derfor et kombinert opplegg, både samlinger fysisk med restriksjoner på antall sitteplasser og filming/digitalt. Nå blir det en uke med bare digitalt opplegg for masterstudentene, sier Thøgersen.

– Vurderte dere å stenge fysisk undervisning også for bachelorstudentene?

– Vi diskuterte både dette og mange ulike tiltak. Siden de to studentene var masterstudenter, virket det som et urimelig stort inngrep å stenge den fysiske undervisningen på bachelor-nivå.

Tirsdag ettermiddag kom det melding om at en bachelorstudent var smittet. Det innebærer at smittevernkontoret nå gjør en kartlegging av studentens bevegelser og varsler de som eventuelt må i karantene. Studenten har selv opplyst at hun ikke har deltatt i faddergruppe eller vært på forelesning på campus. De opplysningene vi har fått tirsdag kveld gjør at vi ikke trenger å iverksette nye tiltak.  

Følger råd fra Helsemyndighetene

– Bør ikke NHH ta alle forholdsregler som er mulig?

– Det synes jeg vi gjør. Vi følger alle råd fra myndighetene, og på noen punkter har vi tydelige presiseringer for situasjoner som er særegen for vår institusjon. Det er viktig å påpeke at myndighetene ikke ønsker en nedstenging av Norge, men at aktivitet opprettholdes så langt som mulig innenfor smitteverntiltakene. Dette vurderer myndighetene som samfunnsøkonomisk lønnsomt og helsemessig forsvarlig. Vår linje er helt i samsvar med dette.

– Hva bør ansatte eller studenter gjøre dersom de tror at de er smittet?

– Det viktigste er å holde seg hjemme, ta kontakt med fastlege eller smittevernkontoret for å få avklart situasjonen.

Overholder smitteverntiltakene

– Hva med studentene på campus. Overholdes smitteverntiltakene slik ledelsen ønsker?

– Vi har tilrettelagt all undervisning og alle lesesaler for at smitteverntiltakene kan følges. Når det gjelder de mer uformelle samlingene i korridorer eller i kantine, vil jeg sterkt oppfordre alle studenter om å følge rådet om å holde avstand og ha god hygiene. Dette er ikke bare for din egen helses skyld, men også i aller høyeste grad at vi skal ta hensyn til hverandre.

– beredt til å respondere

– Hva er situasjonen akkurat nå?

– Dette kan forandre seg time for time, men akkurat nå er vi kjent med at tre studenter er smittet. Vi har ikke fått bekreftet fra smittevernkontoret nøyaktig hvor mange studenter som er i karantene. Vi har heller ikke fått melding om at ansatte er i karantene.

– Hva venter du fremover?

– Vi følger situasjonen løpende. Vi må regne med at det kan bryte ut flere smittetilfeller ved skolen, og vi er beredt til å respondere på disse.