Et stort liv som økonom har tatt slutt

Agnar Sandmo.
Foto: Helge Skodvin.
NHH

5. september 2019 12:58

Et stort liv som økonom har tatt slutt

Samme dag som hans memoarbok «Mitt liv som økonom» ble lansert, gikk Agnar Sandmo bort.

Historien om hans liv er på mange måter historien om samfunnsøkonomi som fagfelt i Norge. For hans faglige hjem, Norges Handelshøyskole, var han en grunnpilar.

Kalle Moen har beskrevet Agnar Sandmo som «alles favorittøkonom», og den beskrivelsen er det lett å slutte seg til. Han var elsket av studenter, kollegaer og alle som ønsker å forstå hvordan man kan håndtere grunnleggende samfunnsutfordringer.

Som foreleser var han elsket for sin elegante stil, lune humor og glitrende pedagogikk. Han tok studentene på alvor: han forventet at de kunne sette seg inn i kompliserte spørsmål og med hans hjelp klarte de det.

Mange generasjoner av NHH-studenter fikk gjennom hans virke øynene opp for samfunnsøkonomifaget.

Hans kollegaer elsket ham som miljøbygger, rollemodell og mentor.

Ikke minst var han en katalysator for internasjonaliseringen av samfunnsforskningen i Norge og ved NHH.

For ham var det, på samme måte som for hans mentor Karl Borch, en selvfølge at man skulle sikte mot å bidra til den internasjonale forskningsfronten.

Agnar levde definitivt opp til sine egne idealer; han publiserte i de absolutte topptidsskriftene, og han publiserte mye.

Agnar kjente og samarbeidet med de fremste økonomene i sin generasjon og hans nettverk var uvurderlig for fremveksten av samfunnsøkonomifaget ved Norges Handelshøyskole.

Som veileder og mentor har Agnar Sandmo også vært avgjørende for fremveksten en ny generasjon av samfunnsøkonomer ved NHH.

Forskere som Alexander Cappelen, Gunnar Eskeland, Kjell Salvanes, Guttorm Schjelderup og Bertil Tungodden, var alle hans studenter og bygger videre på tradisjonen fra Agnar.

Man kan si at det er Agnar fremfor noen har bidratt til «economics» ved «The Norwegian School of Economics», som NHH heter på engelsk.

Agnar Sandmo minnes likevel først og fremst for sitt bidrag til å forstå grunnleggende samfunnsutfordringer.

Hans arbeider om skattepolitikk og skatteunndragelse var motivert av et ønske om å håndtere en av velferdsstatens grunnleggende utfordringer: hvordan kan vi finansiere velferdsstaten på en effektiv og rettferdig måte?

Han var også en av de første økonomer som tok de globale miljøutfordringene på alvor og stilte spørsmålet om hvordan økonomenes verktøykasse kunne brukes for å møte de utfordringene.

Ved å bruke faget på våre viktigste samfunnsutfordringer gjorde Agnar samfunnsøkonomi levende for studenter og til et viktig redskap for politikkutforming.

Kombinasjonen av samfunnsengasjement og faglig tyngde gjorde at han ble hyppig brukt for bistå myndigheter og andre med kunnskap og råd. Han formidlet også fagkunnskap gjennom velskrevne aviskronikker og engasjerende foredrag i et utall fora. Også på dette området var han en rollemodell.

Agnar Sandmo har levd sitt liv som økonom og det livet har satt varige spor. Som kollega og venn har Agnar betydd så uendelig mye.

Vi sender våre varmeste tanker til hans kone Tone, barn og barnebarn.

Professor Alexander W. Cappelen

Professor Bertil Tungodden

Professor Eirik Gaard Kristiansen

Professor Kjell Gunnar Salvanes

Professor og NHH-rektor Øystein Thøgersen

Professor Guttorm Schjelderup

Professor Gunnar Eskeland