Victor D. Norman leder nytt distriktutvalg

Leder utvalg: – Jeg håper at vi i utvalget vil gi kunnskap og innspill som kan bidra til at Norge også i fremtiden vil ha mange spenstige lokalsamfunn i alle deler av landet og for folk i alle aldre, sier professor emeritus ved NHH, Victor D. Norman i en pressemelding. Foto: Helge Skodvin
NHH

11. oktober 2019 15:05

Victor D. Norman leder nytt distriktutvalg

Hva vil skje med distriktene når eldrebølgen slår inn? Victor D. Norman skal lede regjeringens utvalg om befolkningsendringer i distriktene.

– Jeg er veldig glad for at Victor Norman har takket ja til å lede dette utvalget. Han har bred kompetanse innen både næringslivsforskning og offentlig politikk og har erfaring fra en rekke offentlige utvalg, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen setter nå ned et offentlig utvalg som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for de mindre sentrale områdene av landet, både i kommunesektoren, staten og privat sektor.

– Dette er viktige og krevende problemstillinger som vil sette sitt preg på samfunnsdebatten i årene fremover. Jeg håper at vi i utvalget vil gi kunnskap og innspill som kan bidra til at Norge også i fremtiden vil ha mange spenstige lokalsamfunn i alle deler av landet og for folk i alle aldre. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier leder av utvalget og professor emeritus ved NHH, Victor D. Norman i pressemeldingen.

Utvalget skal vurdere om eksisterende tiltak virker, og foreslå nye løsninger som kan bidra til at innbyggerne i de mindre sentrale områdene har tilgang på gode offentlige og private tjenester, og at det finnes grunnlag for et verdiskapende næringsliv.

LES HELE PRESSEMELDINGEN

Slår ut i distriktene

Det har lenge vært kjent at andelen eldre i befolkningen vil øke i årene fram mot 2030 og 2040. Det er i distriktene at utviklingen slår ut først og sterkest.

Allerede i dag har mange virksomheter og kommuner i mindre sentrale strøk, utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, skriver departementet.

– Folk må få bosette seg der de selv vil, og det skal være mulig å leve gode liv, uansett hvor i Norge du bor. Derfor er det avgjørende at vi sikrer vekst og sysselsetting i distriktene, slik at innbyggerne over hele landet har et godt, lokalt tjenestetilbud, sier Mæland i pressemeldingen.

Utvalget skal levere utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. desember 2020.

Utvalgets medlemmer

Leder Victor D. Norman, professor emeritus, NHH

Øvrige medlemmer:

Kristian Aasbrenn, høgskoledosent, Rendalen
Astri Syse, seniorforsker, Asker
Jonas Stein, stipendiat, Tromsø
Åslaug Krogsæter, rådmann, Nordfjordeid
Hans-Jacob Bønå, næringsdrivende, Vadsø
Wenche Dehli, helse- og sosialdirektør, Levanger