Formell virksomhetsstyring kan motivere til økt ansvar

konferanserom
I sin doktorgradsavhandling finner Grete Helle at formell virksomhetsstyring, som gir ansatte retning og handlingsrom, kan fremme en helhetlig vurdering av prestasjoner. Dette kan motivere til økt ansvar. Foto: pxhere.com
Disputas

4. oktober 2019 18:31

Formell virksomhetsstyring kan motivere til økt ansvar

Grete Helle disputerer for doktorgraden ved NHH 18. oktober 2019 med avhandlingen «Formal Controls and Intelligent Accountability».

Grete Helle, stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Grete Helle, stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

I denne avhandlingen undersøker Grete Helle formell virksomhetsstyring – eksempelvis prestasjonsmål, prognoser etc. – og dets potensial til å fremme ansvarlighet, eller intelligent accountability, som er den presise og mest dekkende fagtermen i Helles avhandling. Til tross for at accountability reflekterer individets bredere ansvar og rolle i samfunnet, er formell virksomhetsstyring kritisert for å fremme en form for accountability hvor ansvar reduseres til hva som må rapporteres. Formell virksomhetsstyring blir derfor ofte behandlet som noe som må balanseres, motarbeides eller reduseres for å kunne tilrettelegge for ansvarlig atferd.

Avhandlingen utfordrer dette kritiske synet ved å undersøke hvorvidt formell virksomhetsstyring kan stimulere ansvarlig atferd, ved å bygge på og utvide konseptet "intelligent accountability".

Helle gjør en kvalitativ casestudie av et norsk energiselskap, som er inspirert av Beyond Budgeting-filosofien. Hun finner at ansatte tolker accountability i retning av å ta ansvar utover hva de formelt blir holdt ansvarlig for.

Avhandlingen finner dermed at formell virksomhetsstyring som gir ansatte retning samt handlingsrom, sammen med et kontinuerlig fokus på åpen kommunikasjon og læring, kan fremme en helhetlig vurdering av prestasjoner som motiverer til økt ansvar.

Veiledere:

Professor Katarina Kaarbøe (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Sven Modell, Universitetet i Manchester

Universitetslektor Sabina Du Rietz, Handelshøyskolen ved Örebro Universitet

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 18. oktober 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Accountability in different contextual settings - how accountabilities vary in time and place

Bedømmelseskomiteen:

Professor II Bino Jose Catasus (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Matti Skoog, Åbo Akademi/Stockholms universitet

Førsteamanuensis Emilia Florin Samuelsson, Jönköping Universitet

Om kandidaten:

Grete Helle har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.