Det er ikke lenger så enkelt at du kan fylle tanken billig på bestemte dager

For kundene er det imidlertid nå vanskelig å vite når prisene er på sitt laveste nivå. En enkel tommelfingerregel om å fylle tanken en bestemt ukedag funker ikke lenger, skriver kronikkforfatterne Øystein Foros og Frode Steen i Dagens Næringsliv. Foto: Pexels v. Skitterphoto
Innlegg

7. oktober 2019 10:49

Det er ikke lenger så enkelt at du kan fylle tanken billig på bestemte dager

Kundene får ikke vite når bensinprisen er lavest, skriver NHH-professorene Øystein Foros og Frode Steen.

Konkurransetilsynet har fulgt drivstoffmarkedet meget tett de siste årene. Dette innebærer blant annet at detaljert pris- og kvantumsinformasjon rapporteres til tilsynet. Onsdag 2. oktober annonserte tilsynet at det vil gå videre med ytterligere etterforskning. Det innebærer trolig at tilsynet har klare indikasjoner på at det foregår konkurransekriminalitet i dette markedet.

Som forventet er Konkurransetilsynet tilbakeholdne med ytterligere informasjon. Ofte i slike saker er oppmerksomheten rettet mot hvorvidt horisontal kontakt og samhandling foreligger. I denne saken er det grunn til tro at saken er knyttet til hvordan pumpeprisene fastsettes, og ikke minst hvordan de koordineres. Her har særlig de veiledende prisene en viktig rolle.

Vi hadde i mange år det såkalte mandagsmønsteret i drivstoffmarkedet. Hver mandag formiddag satte alle selskapene opp sine pumpepriser til veiledende pris (pluss noen øre i transporttillegg) på alle landets bensinstasjoner. Det ga like priser over hele landet rundt lunsjtid mandag. Mønsteret ble innført påsken 2004.

Mellom 2008 og 2017 skjedde det samme på torsdager.

Tre av de fire store kjedene publiserte sine veiledende priser på sine hjemmesider. En viktig grunn til å publisere disse, var nok å informere konkurrentene om hvilket nivå prisene skal settes opp til et par ganger i uken.

Siste uken i november 2017 skjedde det en endring. Circle K annonserte på sine hjemmesider at de ville bryte det faste ukemønsteret, og lovte mindre prissvingninger (men ikke lavere snittpris!). Det som skjedde, var at Circle K tok rollen som en prisleder i markedet. Pumpeprisene går fortsatt opp til veiledende priser, og ofte mer enn to ganger i uken.

Nå skjer økningen på følgende måte:

  • To-tre ganger i uken annonserer Circle K klokken åtte på morgenen at de klokken 10 vil endre sine veiledende priser.
  • Dette betyr i realiteten at alle Circle K’s stasjoner setter opp sine pumpepriser til veiledende pris klokken 10.
  • De andre kjedene følger med på Circle K’s hjemmeside, og de følger raskt etter med tilsvarende prisøkning. Dette er illustrert ved skjermdumpen fra Circle K’s hjemmeside mandag 30. september.

Vi har dermed like priser over hele landet flere ganger i uken, som før. For kjedene er det like enkelt som tidligere å få til en felles prisøkning, selv uten å ha etablert et fast ukemønster.

For kundene er det imidlertid nå vanskelig å vite når prisene er på sitt laveste nivå. En enkel tommelfingerregel om å fylle tanken en bestemt ukedag funker ikke lenger.

Mens det antagelig var vanskelig for konkurransemyndighetene å gripe inn mot mandags- og torsdagsmønsteret, så kan selskapene nå ha tråkket over en grense. Mens det gamle mønsteret ikke krevde noen form av samhandling eller aktiv felles signalisering, informerer Circle K nå konkurrentene klokken åtte om en fremtidig prisøkning klokken 10. De andre ser dette, og følger etter.

Dette er informasjon som er offentlig på Circle K’s hjemmeside, men det er ikke informasjon som er egnet til å hjelpe forbrukerne til å fylle der det er billigst. Informasjonen om nivået på veiledende priser har ingen verdi for forbrukerne; den har trolig kun til formål å informere konkurrentene. Circle K’s endringer i sin veiledende priser har fått en ny rolle.

Det er nå et signal til konkurrentene om når pumpeprisene skal løftes opp til veiledende priser. Vi har sett eksempler på at Circle K kun annonserer endring i veiledende pris for diesel. Like fullt løftes prisene på bensin også på alle landets bensinstasjoner på samme tidspunkt.

Denne typen aktiv signalisering er blitt slått ned på av Europakommisjonen, og av nederlandske og britiske konkurransemyndigheter i andre saker. Gjennom signalisering som sannsynligvis er i strid med konkurranseloven, har drivstoffregningen for norske forbrukere økt.

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv 6. oktober 2019.