Nøstbakken med i ekspertgruppe for havforskningstiår

Linda Nøstbakken og hav
Prorektor Linda Nøstbakken er blant medlemmene i ny ekspertgruppe som skal foreslå hvordan vi nasjonalt kan bidra under FNs havforskningstiår, samt hvordan vi kan bruke tiåret til å tette kunnskapshull. Foto: Ronny Nøstbakken/Pexels v. Berend de Kort
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

26. november 2019 13:40

Nøstbakken med i ekspertgruppe for havforskningstiår

Ekspertgruppen skal foreslå nasjonale bidrag, satsinger og forskningsprioriteringer for å nå FNs bærekraftsmål.

– Norge er et lite land, men på havforskning er vi et land å regne med. Norge bør, skal og må bidra til FNs havforskningstiår, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

FNs havforskningstiår (fra 2021 til 2030) skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havene og sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål.

I Norge skal en ekspertgruppe på åtte personer, foreslå hvordan vi kan bidra nasjonalt og hvordan vi kan bruke tiåret til å tette kunnskapshull.

Viserektor og prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken, er blant medlemmene.

Hovedmål for tiåret:

  1. To generate the scientific knowledge and underpinning infrastructure and partnerships needed for sustainable development of the ocean.
  2. To provide ocean science, data and information to inform policies for a well- functioning ocean in support of all Sustainable Development Goals of 2030 Agenda.

Ekspertgruppen består av:

  • Peter Haugan (leder), programleder med ansvar for havforsking for utvikling ved Havforskningsinstituttet og professor ved Universitetet i Bergen
  • Arne Fredheim, forskningssjef ved SINTEF Ocean og professor ved NTNU
  • Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri
  • Fredrik Myhre, seniorrådgiver fiskeri og havmiljø, WWF
  • Linda Nøstbakken, professor og prorektor ved Norges Handelshøyskole
  • Magnar Pedersen, divisjonsdirektør sjømat ved Nofima
  • Marit Reigstad, professor ved UiT Norges arktiske universitet og prosjektleder for Arven etter Nansen
  • Elana Wilson Rowe, forsker ved NUPI og professor ved Nord universitet