– En fantastisk møteplass

A Morris WDF
NHH-studentene arrangerte det første Women´s Finance Day denne uken. – Det er viktig at dere har selvtillit nok til å stå igjennom perioder der dere føler at dere blir sett ned på fordi at dere kanskje må prioritere annerledes, sa investeringsdirektør i Skagen Fondene, Alexandra Morris. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Anna D. Mageli

14. mars 2019 12:38

– En fantastisk møteplass

– Women’ s Finance Day er en fantastisk møteplass. Her har vi ivrige studenter med et perspektiv langt utover seg selv, og noen av de beste selskapene i bransjen.

Slik innledet rektor Øystein Thøgersen Women’s Finance Day som ble arrangert ved NHH denne uken.

Vil vise bredden av muligheter

Kvinner er i dag underrepresentert i finansbransjen, og det ønsket de tre underutvalgene Næringsutvalget, Finansgruppen og børsgruppen Femme Forvaltning å gjøre noe med.

Billettene til Women´s Finance Day ble revet vekk på under ett minutt, noe vi er stolte av. Det er flott å se så mange engasjerte studenter på NHH i dag.
Billettene til Women´s Finance Day ble revet vekk på under ett minutt, noe vi er stolte av. Det er flott å se så mange engasjerte studenter på NHH i dag.
– Vi må jobbe med å fortelle kvinnene hvor moro finans er, sa Knut Brundtland, styreleder i ABG Sundal Collier.
– Vi må jobbe med å fortelle kvinnene hvor moro finans er, sa Knut Brundtland, styreleder i ABG Sundal Collier.
Kvinner er i dag underrepresentert i finansbransjen, og det ønsket de tre underutvalgene Næringsutvalget, Finansgruppen og børsgruppen Femme Forvaltning å gjøre noe med.
Kvinner er i dag underrepresentert i finansbransjen, og det ønsket de tre underutvalgene Næringsutvalget, Finansgruppen og børsgruppen Femme Forvaltning å gjøre noe med.
Investeringsdirektør i Skagen Fondene, Alexandra Morris, snakket om sin vei inn i finansverdenen.
Investeringsdirektør i Skagen Fondene, Alexandra Morris, snakket om sin vei inn i finansverdenen.
Knut Brundtland og NHH-rektor Øystein Thøgersen møttes på kvinnenes egen finansdag på NHH.
Knut Brundtland og NHH-rektor Øystein Thøgersen møttes på kvinnenes egen finansdag på NHH.
Styret i WFD (fra venstre): Sofie Parow, Andrea Welde, Celine Kristensen, Birgitte Flaaten, Hanna Skolt, Sigrid Grøm Bakken og Kine Marie Ramm.
Tina Ødegård, konserndirektør for organisasjon og utvikling i Sparebanken Vest.
Tina Ødegård, konserndirektør for organisasjon og utvikling i Sparebanken Vest.
NHH-studentene snakket finans med bedriftsrepresentantene på WFD.
NHH-studentene snakket finans med bedriftsrepresentantene på WFD.
Student på finans, Frid Helén Hop, sammen med førsteamanuensis ved Institutt for finans, Jøril Mæland.
Student på finans, Frid Helén Hop, sammen med førsteamanuensis ved Institutt for finans, Jøril Mæland.

Ideen om en egen finansdag for kvinner kom fra Sofie Bendixen og nåværende leder for Næringslivsutvalget, Christian Ziesler. De hentet inspirasjon fra Stockholm School of Economics, der arrangementet har vært stor suksess i over 13 år.

Leder for WFD på NHH, Kine Marie Ramm mener det ikke kan sies noe annet om arrangementet på NHH. 

– Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både studenter og bedrifter. Flere av studentene jeg har snakket, sier de ble inspirert og mer informert om finansbransjen. I tillegg har de knyttet kontakter med potensielle arbeidsgivere, og det er akkurat det vi ønsket å oppnå, sier Ramm.

Økende satsingsområde

Hun forteller at mange finansbedrifter på eget initiativ tok kontakt for å delta på arrangementet. Med seg som hovedsponsor har Ramm og styret i WFD hentet inn ABG Sundal Collier og Sparebank Vest.

– For å få til en kjønnsbalanse i finansbransjen, er vi avhengig av innsats fra både økonomistudenter, næringsliv og akademia. Vårt inntrykk er at dette er et økende satsningsområde for flere aktører. De både ønsker og iverksetter tiltak for å få flere kvinner i finans, sier Ramm.

Også studentene har vist stor interesse.

– Billettene til arrangementet ble revet vekk på under ett minutt, noe vi er stolte av. Det er flott å se så mange engasjerte studenter på NHH i dag, sier hun.

kjente finanspersoner

På programmet stod blant annet Knut Brundtland, styreleder i ABG Sundal Collier. Han snakket om hvor viktig det er at finansnæringen er like diversifisert kjønnsmessig som det resten av samfunnet er. Brundtland tror noe av årsaken til at såpass få kvinner velger en karriere i finans er mangel på informasjon.

– Det virker som om det er for lite informasjon om hvordan det faktisk er å jobbe i finans. I tillegg finnes det sikkert noen myter. Men vi må jobbe med å fortelle kvinnene hvor moro finans er, sa Brundtland.

Foto: Helge Skodvin

– Vi har satt dette aller øverst på agendaen vår. Vi vil ha flere dyktige kvinner i finans og gjerne hos oss, sa han.

Påvirket av andres valg

Den neste på talerstolen var Tina Ødegård, konserndirektør for organisasjon og utvikling i Sparebanken Vest. Ødegård har sett en tendens til at kvinner reserverer seg litt for mye, og er for forsiktige når det gjelder å ta yrkesvalg.

– Når du ikke har kvinnelige rollemodeller, påvirkes du kanskje ubevisst av valgene andre har tatt og ikke har tatt. Med mye energi i én retning, vil andre følge etter. Dette arrangementet var derfor midt i blinken for oss, og det var lett for meg å si ja til å bli med.

Etter en kaffepause der studenter og bedriftsrepresentanter kunne bli bedre kjent, fortalte investeringsdirektør i Skagen Fondene, Alexandra Morris om hennes vei inn i finansverdenen. Hun hadde i tillegg sterke oppfordringer til kvinnene.

Ha selvtillit nok

– Det er viktig at dere har selvtillit nok til å stå igjennom perioder der dere føler at dere blir sett ned på fordi at dere kanskje må prioritere annerledes, startet hun.

Videre snakket Morris om verdien av å dele engasjement og at kvinner må spille hverandre gode, og ikke minst være stolte av hverandre.

– Og vær synlige og ta oppdrag! Vær en del av den offentlige debatten. Det kommer ikke gratis, dere må satse og være synlige, akkurat sånn som Femme Forvaltning.

Kine Marie Ramm, leder for styret i WFD.
Kine Marie Ramm, leder for styret i WFD. Foto: Helge Skodvin

Faglig påfyll

Dagen fortsatte med mingling, der de 130 deltakerne kunne besøke bedriftene som hadde stand. DNB Markets, FSN Capital, Arkwright, Norges Bank Investment Banking, Danske Bank og Deloitte Financial Advisory stilte med til sammen cirka 40 representanter.

Videre på programmet fulgte faglig påfyll med foredrag fra Arkwright og NBIM, workshops om Private Equity med FSN Capital og børsnotering med DNB.

Hele arrangementet ble avsluttet med en bankett på Hotel Norge.