Tar opp kvinners utfordringer på arbeidsmarkedet

NHH-professorene Astrid Kunze (til venstre), Karin S. Thorburn og Inger G. Stensaker, alle ved NHH.
NHH-professorene Astrid Kunze ved Institutt for samfunnsøkonomi (til venstre), Karin S. Thorburn ved Institutt for finans og Inger G. Stensaker ved Institutt for strategi og ledelse, alle ved NHH.
Av Sigrid Folkestad

8. mars 2019 09:48

Tar opp kvinners utfordringer på arbeidsmarkedet

NHH-professor Astrid Kunze er blant innlederne i en paneldebatt som FETT - Feministisk tidsskrift arrangerer på Litteraturhuset.

Kvinnedagen 8. mars blir feiret på Litteraturhuset i Bergen i kveld:  «Karrierestigen - Holder det å være fremoverlent?» - om kvinners utfordringer på arbeidsmarkedet.

Det er Fett - Feministisk tidsskrift sin bergensredaksjon som markerer Kvinnedagen med arrangement på Litteraturhuset i Bergen. Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi Astrid Kunze går på scenen klokka 21:00 i kveld. Hun har med seg Marte Leirvåg fra NOR PR og tidligere kommunikasjonsrådgiver i bystyregruppen til Høyre, Hilde Boberg Andresen, student og SV-politiker, og Kristine Ullaland, CEO for Zero Waste Norge.

– Planlegg permisjonstiden

Fordel å være barnløs: Kvinner med barn har en mye vanskeligere karrierevei enn barnløse kvinner. – Ta initiativ overfor arbeidsgiver og legg en plan før du går i permisjon, er rådet fra Astrid Kunze.

Kunzes forskningsfelt er arbeidsmarkedsøkonomi og økonometri. Hun er spesielt interessert i hvordan politiske beslutninger får konsekvenser i arbeidslivet og har gjort studier av effekter av foreldrepermisjonsordninger, barnehage og kontantstøtte, så vel som kjønnskvotering til styrer.

Det er Vivill R. Talsnes, leder for Fett - Feministisk tidsskrift sin bergensredaksjon, som leder panelet.

Kunze blitt professor

Forsker ved Institutt for samfunnsøkonomi Astrid Kunze har fått opprykk til professor. – Det er en stor ære å bli professor i samfunnsøkonomi, sier NHH-forskeren.