Startet Rethinking Economics på NHH

På NHH eksisterte det ingen studentgrupper som la økonomiske teorier og problemstillinger på diskusjonsbordet. Dette ville franskmannen Hugo Poitout (til høyre) og belgieren Thomas De Muck gjøre noe med, og opprettet en Rethinking Economics NHHS. Foto: Anna N. Carlsen
På NHH eksisterte det ingen studentgrupper som la økonomiske teorier og problemstillinger på diskusjonsbordet. Dette ville franskmannen Hugo Poitout (til høyre) og belgieren Thomas De Muck gjøre noe med, og opprettet en Rethinking Economics NHHS. Foto: Anna N. Carlsen
NHH Av Anna N. Carlsen

21. mars 2019 10:43

Startet Rethinking Economics på NHH

Franskmannen Hugo Poitout og belgieren Thomas De Muck har opprettet en Rethinking Economics NHHS.

– Ideen dukket opp da jeg leste «Doughnut Economics» av Kate Raworth. En fantastisk bok! Den formidler en ny måte å presentere økonomi i det 21. århundre, og den fikk meg til å tenke over at det er viktig at vi tar et steg tilbake for stille spørsmål om teorien vi lærer oss, sier franske Hugo Poitout.

En dult i riktig retning?

Kan nudging bli løsningen på vår tids store utfordringer som økonomisk ulikhet og klimaendringer?

Stiller spørsmål

Thomas De Much var kjent med det internasjonale nettverket Rethinking Economics, og guttene så en gyllen mulighet til å starte et lokallag av det allerede veletablerte Rethinking Economics Norge. Nettverket har som mål å berike og demokratisere økonomifaget ved å spille på forskjellige økonomiske perspektiver. Sammen med et annet lokallag i byen, vil de invitere økonomer og ikke-økonomer til både seminarer og samtalegrupper.

– Vi satser på å gå hånd i hånd med Rethinking-gruppen i byen. Det er fint å slå seg sammen med andre institusjoner, slik blir det mer meningsmangfold og mer diskusjon av. Det er jo visjonen vår: Å skape diskusjon, sier Hugo.

– Vår visjon vil ligge i det modige: å kunne tørre å kritisere og stille spørsmål. Selv om folk ikke er enige med oss i at økonomifaget trenger en forfriskning, så burde de komme, oppfordrer Thomas.

– Vår visjon vil ligge i det modige: Å kunne tørre å kritisere og stille spørsmål. Selv om folk ikke er enige med oss i at økonomifaget trenger en forfriskning, så burde de komme, oppfordrer Thomas De Muck (til venstre) og Hugo Poitout.
– Vår visjon vil ligge i det modige: Å kunne tørre å kritisere og stille spørsmål. Selv om folk ikke er enige med oss i at økonomifaget trenger en forfriskning, så burde de komme, oppfordrer Thomas De Muck (til venstre) og Hugo Poitout. Foto: Anna N. Carlsen

For alle interesserte

NHH-studentene spille videre på nettverkets ønske om å gjøre folk mer trygge på å forstå og diskutere økonomiske problemer. I samarbeid med Rethinking Economics Bergen, skal de invitere til sjargong-løse diskusjonsgrupper for alle interesserte. Slik vil bergensgruppene sammen jobbe for å minimere gapet mellom hva politikerne snakker om og hva folket forstår.

– Én gang i måneden skal vi i samarbeid med bergensgruppen invitere til uformell diskusjon av forskjellige temaer. Forrige tirsdag diskuterte vi hvorvidt borgerlønn er problematisk eller ei, sier Thomas.

– Vi ønsker å ha en demokratisk utvikling av gruppen, og har i samarbeid med bygruppen funnet ut at interesserte skal være med på å bestemme de månedlige diskusjonstemaene. Dette skal gjøres ved at folk stemmer på temaet de ønsker på Facebook, sier Hugo.

– I tillegg vil vi legge ut rapport fra hvert diskusjonsmøte som vi skal gjøre tilgjengelig på både Facebook og nettsiden vår som vi jobber med, legger han til.

For få kvinner i finans – starter kvinnelig børsklubb på NHH

– Vi ønsker å snu trenden, sier NHH-student Lisa Naustdal. Med 200.000 i startkapital fra DNB, starter hun og syv andre medstudenter Femme Forvaltning – en børsklubb utelukkende for kvinner ved NHH.

Pluralisme i utdanningen

Rethinking Economics Norge ønsker mer pluralisme i økonomiutdanningen, denne siden av nettverket var kjente ikke de fransktalende studentene til, men synes det høres sunt ut med plass til mer kritisk tilnærming av teorier og faglige praksiser.

– På det andre møtet med Rethinking Economics Bergen lærte jeg at et av målene til nettverket er å bidra til en endring i pensum. Det synes jeg er spennende, sier Hugo

Guttene har inntrykk av at NHH allerede stiller ganske sterkt hva gjelder virkelighetsnær tilnærming til økonomifaget, men de ser ikke på det som et argument for ikke å forbedre seg. Guttene ser for seg at det kunne vært fruktbart å holde god dialog med fagansvarlige for å diskutere hvordan NHH kan forbedre med sitt pensum.

– Vi mener ikke at mainstream-økonomien er dårlig, men vi synes det er en god base. Men det er viktig å kunne kritisere for å lære, og åpne nye dører. Vi synes at økonomiutdanningen trenger en liten forfriskning, sier Hugo Poitout.

– Noen muligheter må du bare ta

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen håndplukket 24-år gamle Embla Belsvik som sin nye rådgiver. – Hun blir den yngste til å gi meg råd, sier ministeren.

Positivt initiativ

Therese E. Sverdrup, prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, er svært positiv til initiativet til Poitout og De Muck.

– Rethinking Economics har studentorganisasjoner over hele verden, og at NHHS nå får en egen gruppe, er flott. Vi ønsker å utdanne studenter som har evne til å stille gode spørsmål og tenke kritisk, og gjennom diskusjoner i disse gruppene vil de få en god mulighet til å trene på disse egenskapene. Det er også spennende for NHH at studentene diskuterer og får fram alternative synspunkt på økonomifaget som igjen kan bringes tilbake til våre fagfolk.

– Og klarer de å holde engasjementet oppe og trekke publikum til sine arrangementer, vil de kanskje også vekke interessen både hos ikke-økonomer og fremtidige NHH-studenter, sier Sverdrup.