Prisoppgang i bensinmarkedet koordineres

Tjensvollkrysset
Det faste ukemønsteret i bensinprisene med topp hver mandag, og senere også torsdag, gikk i reprise uke etter uke i fjorten år. Er dette gunstig for forbrukerne, spør Mai Nguyen-Ones i sin avhandling. Foto: Tjensvollkrysset i Stavanger (wikimedia)
Disputas

26. mars 2019 10:09

Prisoppgang i bensinmarkedet koordineres

Mai Nguyen-Ones disputerer for doktorgraden ved NHH 9. april 2019 med avhandlingen «Essays on Retail Prices».

Mai Nguyen-Ones, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Mai Nguyen-Ones, PhD-kandidat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Helge Skodvin

Denne avhandlinga studerer sluttbrukerpriser, og består av fire kapitler.

Hvorfor samler bedrifter inn store mengder data, som muliggjør bruken av personlig prising, uten å i særlig grad benytte seg av muligheten? I det første kapitlet viser Nguyen-Ones at en bedrift kan finne det strategisk lønnsomt å tilby den samme prisen til alle kunder, dette for å få rivalen til å velge produkttyper eller sortiment som reduserer konkurransepresset mellom bedriftene.

Siden november 2017 svinger ikke lenger bensinprisene systematisk. Eller? I kapittel to viser kandidaten hvordan prisoppgang i det norske bensinmarkedet koordineres på tvers av lokale markeder og selskaper ved at ett av selskapene signaliserer i forveien når sluttbrukerprisen skal øke. Ett mindre forutsigbart, men minst like systematisk, mønster er etablert.

Det faste ukemønsteret i bensinprisene med topp hver mandag, og senere også torsdager, gikk i reprise uke etter uke i fjorten år. Er dette gunstig for forbrukerne? Kapittel tre viser at kunder kan spare mye ved å fylle i lavprisvinduet hver uke, men medaljens bakside er at stasjonene mulig mister insentiver til å konkurrere hardt for å kapre disse kundene.

Hva bestemmer graden av konkurranse i bensinmarkedet? Kapittel fire identifiserer viktige drivere av konkurranse i det svenske markedet. Særtrekk ved stasjonene og det lokale markedet påvirker i stor grad hvor mye markedsmakt stasjoner kan dra ut.

Veiledere:

Professor Øystein Foros (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Førsteamanuensis Arnt Ove Hopland, Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 9. april 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Market power in oligopolistic markets

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Malin Arve (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Forskningsdirektør Céline Bonnet, Toulouse School of Economics

Professor Claudine Desrieux, University Paris

Om kandidaten:

Mai Nguyen-Ones har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi og tilknyttet Centre for Business Economics, NHH. Hun har mastergraden i finansiell økonomi fra NTNU

Kontakt:

Mai.Nguyen@nhh.no

Mai Nguyen-Ones vant FIBE-pris for beste artikkel

Stipendiat Mai Nguyen-Ones vant årets FIBE-pris for artikkelen «Price coordination with prior announcements in retail gasoline markets» der hun tar for seg prisdannelsen ved norske bensinstasjoner.