Synergier i form av godt renommé?

bygg
Avhandlingen til Peter E. Frii undersøker om regnskapsføring av selskaper, som har fått synergier i form av godt renommé (goodwill), påvirkes av ulike grader av skjønn.
Disputas

4. mars 2019 10:03

Synergier i form av godt renommé?

Peter Frii disputerer for doktorgraden ved NHH 15. Mars 2019 med avhandlingen «Goodwill Accounting Choices under Different Levels of Discretion».

PhD-kandidat Peter Edlund Frii ved Institutt for regnskap og revisjon.
PhD-kandidat Peter Edlund Frii ved Institutt for regnskap og revisjon.

Avhandlingen undersøker om regnskapsføring av selskaper, som har fått synergier i form av godt renommé (goodwill), påvirkes av ulike grader av skjønn.

Frii undersøker om implementeringen av obligatorisk nedskrivning av goodwill, har påvirket regnskapskvaliteten til goodwill ved første tildeling av kjøpesum og etterfølgende verdsettelse. Tidligere ble dette ført som årligere avskrivninger. Analysene er basert på unike svenske data og amerikanske data.

I det første essayet blir det undersøkt om selskapets tildeling av kjøpesummen for et selskapsoppkjøp til goodwill påvirkes av eierskapsform.

En antakelse i tidligere studier er at sterke eiere påvirker bedriftens ledelse til å gi nøyaktig informasjon. Analyser viser imidlertid at familieeide selskaper allokerer mer til goodwill, og at dette ikke drives av ledelsen. Familieeide selskaper har en tendens til å benytte goodwill for å påvirke rapporterte resultater.

Les også:

It's the economy, stupid

Det er arbeidsmarkedet det er noe i veien med, ikke guttene.

I det andre essayet blir det undersøkt om den opprinnelige goodwillen i større grad representerer fremtidige synergier under det nye regelverket med årlige nedskrivninger, sammenliknet med tidligere goodwill med årlige avskrivninger.

Analysene finner ingen bevis for at innledende rapportering av goodwill under tilfellet med årlige nedskrivninger gir bedre representasjon av innkjøpte fremtidige synergier.

Les også:

Høyt utdannede ignorerer også fakta

Mer kunnskap og mer utdannelse gjør oss ikke nødvendigvis mer enige om fakta.

I det tredje essayet ser Frii nærmere på om nedskrivning av goodwill påvirkes av selskapets bransjeutvikling.

Selv om selskapene med bransjespesifikk lavkonjunktur øker antall nedskrivninger, er det ingen statistiske bevis for at de skiller seg fra selskaper som ikke påvirkes av lavkonjunkturen. På den annen side finner ytterligere analyser at investeringer vurderer nedskrivninger av goodwill av selskaper med bransjespesifikk lavkonjunktur som mer relevant.

Veileder:

Førsteamanuensis Mattias Hamberg, Universitetet i Stavanger.

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 15. mars 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Valuation of Intangibles

Bedømmelseskomiteen:

  • Professor Frøystein Gjesdal (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH
  • Professor Leif Atle Beisland, Universitetet i Agder
  • Høyskolelektor Mari Paananen, Universitetet i Gøteborg

Om kandidaten:

Peter Edlund Frii har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap på NHH. Han har en lisensiat (Ph. Lic) i økonomi og mastergrad i regnskap og finans, begge fra Universitetet i Gøteborg.