Hvordan børsnotering påvirker bedriftene

oslo børs
Xiaoyu Zhang studerer hvordan børsnotering påvirker finansielle kontrakter, spesielt med tanke på prising og overvåkning av lånekontrakter for børsnoterte bedrifter. Hun finner at børsnotering signifikant reduserer rentedifferanser og samtidig øker bankers overvåkningsinnsats av lånekontrakter. Foto: Oslo Børs (flickr.com)
Disputas

20. mai 2019 10:25

Hvordan børsnotering påvirker bedriftene

Xiaoyu Zhang disputerer for doktorgraden ved NHH 3. juni 2019 med avhandlingen «Essays on Empirical Corporate Finance».

Xiaoyu Zhang er stipendiat ved Institutt for finans, NHH.
Xiaoyu Zhang er stipendiat ved Institutt for finans, NHH.

Børsnotering er en av de viktigste hendelsene i en bedrifts livssyklus, og det kan ha betydelig påvirkning på en bedrift. For det første kan børsnoteringen gjøre bedriften tilgjengelig for en mye større gruppe investorer, noe som kan føre til et mindre konsentrert eierskap. For det andre er listede selskap underlagt et strengt rapporteringsregime, og de får samtidig større oppmerksomhet fra media og analytikere. Dette forbedrer informasjonstransparens samt informasjonskvaliteten for bedriften.

Med disse effektene, studerer Zhang hvordan børsnotering påvirker finansielle kontrakter, spesielt med tanke på prising og overvåkning av lånekontrakter for børsnoterte bedrifter. Hun finner at børsnotering signifikant reduserer rentedifferanser og samtidig øker bankers overvåkningsinnsats av lånekontrakter. Avhandlingen legger mye innsats i å skille mellom de mulige kanalene for disse resultatene. Avhandlingen studerer også sammenhengen mellom underprising ved børsnotering og bedriftens lånekostnader og viser at underprisede bedrifter opplever en større reduksjon i lånekostnader etter børsnotering. Dette resultatet en ny forklaring på hvorfor selskap er villige til å gjennomføre underprisede børslistinger.

Den tredje artikkelen undersøker hvordan passive institusjonelle investorer påvirker bedrifters investeringer i samfunnsansvar. Artikkelen tar et risikostyringsperspektiv på bedriftens samfunnsansvar. Fordi passive investorer har diversifisert det meste av den idiosynkratiske risikoen, vil de ha mindre investeringer i samfunnsansvar.

Veiledere:

Førsteamanuensis (hovedveileder) Xunhua Su, Institutt for finans, NHH

Professor Wenxuan Hou, University of Edinburgh Business School

Professor Michelle Lowry, Drexel University

Førsteamanuensis Gregory Nini, Drexel University

Tid og sted:

Aud B, NHH 3. juni 2019

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning

The rise of fin tech in corporate finance: Implications for security issuance.

Bedømmelseskomiteen:

Professor Tore Leite (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Professor An Yan, Fordham University

Forsker Hongda Zhong, London School of Economics,

Om kandidaten:

Xiaoyu Zhang har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH. Hun har en mastergrad fra NHH og bachelor fra University of Nottingham (Ningbo China). Til høsten begynner Zhang som assistant professor ved Institutt for Finans ved Vrije Universiteit i Amsterdam.

Kontakt:

Xiaoyu.Zhang@nhh.no