Bütikofer fått opprykk til professor

Denne uken fikk Aline Bütikofer opprykk til professor og mottok gratulasjoner fra NHH-rektor Øystein Thøgersen. Bütikofer har vært førsteamanuensis Institutt for samfunnsøkonomi og er i dag en av forskerne ved Senter for fremragende forskning FAIR.  Foto: Sigrid Folkestad
Denne uken fikk Aline Bütikofer opprykk til professor og mottok gratulasjoner fra NHH-rektor Øystein Thøgersen. Bütikofer har vært førsteamanuensis Institutt for samfunnsøkonomi og er i dag en av forskerne ved Senter for fremragende forskning FAIR. Foto: Sigrid Folkestad
Av Sigrid Folkestad

3. mai 2019 13:32

Bütikofer fått opprykk til professor

Samfunnsøkonom Aline Bütikofer fikk denne uken opprykk til professor. – Jeg er del av et unikt fagmiljø ved FAIR, der jeg kan utvikle mine ideer sammen med kolleger, sier 37-åringen.

Aline Bütikofer har vært ansatt som førsteamanuensis i empirisk arbeidsmarkedsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi og er i dag en av forskerne ved Senter for fremragende forskning FAIR.  Henne forskningsfelt er en kobling mellom arbeidsmarkedsøkonomi og helseøkonomi.

Bütikofer har publisert en lang rekke vitenskapelige artikler der hun kobler helse- og arbeidsmarkedsøkonomi:

– Jeg er interessert i hvordan barn og unges helse og ulike former for offentlige helsetiltak påvirker oss på lang sikt, ikke minst hvilke konsekvenser det har for utdanning og på arbeidsmarkedet. Dette er viktig å forstå, både på samfunnsnivå – hvordan det påvirker produktiviteten – men også for hvert enkelt menneske, sier Bütikofer.

Noen eksempler:

Evidence that prenatal testosterone transfer from male twins reduces the fertility and socioeconomic success of their female co-twins med David N. Figlio, Krzysztof Karbownik, Christopher W. Kuzawa, og Kjell G. Salvanes. PNAS april 2019

Disease Control and Inequality Reduction: Evidence from a Tuberculosis Testing and Vaccination Campaign, 2019, med Kjell G. Salvanes, antatt i Review of Economic Studies

This Is Only a Test? Long-Run Impacts of Prenatal Exposure to Radioactive Fallout, med Sandra Black, Paul Devereux og Kjell G. Salvanes, antatt i Review of Economics and Statistics

Infant Health Care and Long-Term Outcomes, med Katrine Løken og Kjell G. Salvanes, antatt i Review of Economics and Statistics

Childhood Nutrition and Labor Market Outcomes: Evidence from a School Breakfast Program, med Eirin Mølland og Kjell G. Salvanes, Journal of Public Economics

Det er åtte år siden Bütikofer avla sin PhD-grad, og i løpet av perioden 2011-2018, har hun fått publisert og/eller antatt 13 vitenskapelige artikler. Flere av disse er publisert i økonomifagets prestisjetidsskrifter. Den sakkyndige komiteen sier at «vi er overbevist om at Bütikofers arbeid vil ha stor innvirkning på forskningen i tiden som kommer».

Videre, skriver komiteen:

«We are highly impressed with the quality of her work, with one important indicator being the type of academic journals in which she has published her work».