Er analytikerråd gode?

Finn Kinserdal og illustrasjonsbilde for aksjer.
Studier fra Norge viser at norske analytikere bommer enda mer. Og - er resultatprognosene for optimistiske, blir gjerne verdivurderingen for høy, noe som igjen resulterer i for mange kjøpsanbefalinger, skriver førsteamanuensis ved NHH, Finn Kinserdal, i Kapital. Foto: NHH og Pexels v. Negative Space.
Innlegg

27. juni 2019 10:21

Er analytikerråd gode?

En kjøpsanbefaling er i gjennomsnitt ikke lønnsomt å følge, mens en salgsanbefaling er lønnsom, skriver Finn Kinserdal i Kapital.

Det er en oppskrift på å gjøre seg upopulær, det å skrive en artikkel om at dere lesere skal høre på investeringsråd fra aksjeanalytikerne. Gjestespaltene i Kapital er jo nettopp fulle av slike råd. Men - jeg refererer kun til det som forskningen viser.

En premiss for artikkelen er om dere investorer faktisk hører på råd fra analytikerne. Og det gjør dere. Beaver (2002) oppsummerer forskningen på området: Analytikerne er en viktig tolker av all den informasjon som ligger der ute, og oppsummerer det konsist og presist i prognoser, verdi og anbefalinger som investorene lytter til og agerer etter. Analytikerne bidrar således til å gjøre prisen på aksjer “riktigere" (det vil si mer effisient ved å utligne markedet for informasjonsasymmetri). 

Overvekt av kjøpsanbefalinger 

Gledelig nok for analytikerne viser forskning at de er bedre til å lage resultatprognoser enn det statistiske modeller klarer (f.eks. Penman 2003 og 2013). Men det betyr ikke at analytikere er gode til å lage prognoser. I gjennomsnitt tror analytikerne at neste års resultater blir omtrent som årets resultat (Ned Davis Research). Stort sett er analytikerne en saueflokk som også stort sett er enige (Jagadeesh, Kim 2010).

En rekke studier (f.eks. McKinsey, 2015) viser at analytikerne jevnt over har for optimistiske resultatprognoser. Seks måneder før resultatfremleggelse overvurderer US-analytikerne faktisk resultatet med rundt 25 prosent, og med 12 prosent like før resultatfremleggelse. 

Studier fra Norge viser at norske analytikere bommer enda mer. Og - er resultatprognosene for optimistiske, blir gjerne verdivurderingen for høy, noe som igjen resulterer i for mange kjøpsanbefalinger. 

Og det stemmer: Ifølge finansteorien burde det være like stor sannsynlighet for at aksjen er overvurdert som at den er undervurdert. Men i gjennomsnitt er det, ifølge Merrill Lynch, rundt 40 prosent kjøpsanbefalinger, men kun 18 prosent salgsanbefalinger. Og dette er etter at SEC krevde at meglerhusene måtte opplyse om fordelingen av sine kjøps-, hold -og salgsanbefalinger. Før dette kravet kom, lå andelen kjøpsanbefalinger på over 60 prosent... 

Vær på vakt! 

Tjener du likevel penger på å følge aksjeanalytikerens råd om å kjøpe eller selge aksjer? En rekke forskere har testet dette, med nokså sammenfallende resultater: På kort sikt fører et aksjeråd til en kursendring (f.eks. Barber et al. 2002). Men så, etter kort tid, justerer kursen seg tilbake igjen. 

Dette forklares med at en aksjeanbefaling, og spesielt endring i anbefalingen, i seg selv fører til en kursendring - nettopp fordi dere investorer hører på analytikerne og handler aksjer. Men i seg selv er ikke analytikerrådet godt, og når markedet “oppdager" det, faller kursen tilbake igjen. Her gjelder det altså å være tidlig ute med et kjøp - og så lynraskt komme seg ut igjen av aksjen. 

Går man litt dypere i forskningen, oppdager man likevel interessante ting: 

  • Hensyntatt omkostningene med å kjøpe og selge aksjer er fortjenesten ved kortsiktig å følge en analytikeranbefaling omtrent null. Med andre ord er den eneste som tjente på rådet - kanskje ikke overraskende - meglerhuset som utførte transaksjonen for deg. 
  • En kjøpsanbefaling er i gjennomsnitt ikke lønnsomt å følge, mens en salgsanbefaling er lønnsom å følge - selv om du hensyntar omkostningene. 
  • Har meglerhuset som kommer med aksjeanbefalingen også corporate-oppdrag for selskapet, bør du være på vakt: Mickaely og Womack (1999, men andre har senere gjentatt studien og funnet tilsvarende resultater) fant at en kjøpsanbefaling der analytikeren ikke er uavhengig, i gjennomsnitt ga fem prosent negativ avkastning. Fulgte du derimot anbefalingen til en uavhengig analytiker som mente du burde selge aksjer, fikk du en meravkastning på 13 prosent. 
  • En endring i anbefaling (f.eks. fra kjøp til hold) fra flere meglerhus samtidig gir meravkastning å handle på (Jagadeesh, Kim 2005). 

Så - ringer det en analytiker, der meglerhuset ikke har oppdrag for selskapet, og til like med andre analytikere har endret anbefalingen fra kjøp til salg der du samtidig er en av de første til å høre om dette og raskt kan selge ut igjen aksjene, vel - så skal du kanskje lytte til rådet...

Kronikken var på trykk i Kapital 27. juni 2019.