Møt NHH på Arendalsuka

Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012. I fjor klarte arrangøren å få inn mer enn 1000 frokostmøter, debatter og samtaler på programmet. Foto: Arendalsuka (2016)
Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012. I fjor klarte arrangøren å få inn mer enn 1000 frokostmøter, debatter og samtaler på programmet. Foto: Arendalsuka (2016)
NHH Av Sigrid Folkestad

8. juli 2019 13:30

Møt NHH på Arendalsuka

Mandag 12. august åpner Arendalsuka. Rektor Øystein Thøgersen og NHHs forskere deltar på arrangementer gjennom hele uken.

Hva innebærer det egentlig å lykkes med regional utvikling og hvordan kan erfaringer deles og spres? «Brytningstid», er et NHH Executive-program om omstilling og innovasjonsledelse.
Hva innebærer det egentlig å lykkes med regional utvikling og hvordan kan erfaringer deles og spres? «Brytningstid», er et NHH Executive-program om omstilling og innovasjonsledelse.

REGIONER I OMSTILLING: HVORDAN JOBBE SAMMEN FOR ENDRING OG INNOVASJON?

PwC, NHH og Agder fylkeskommune arrangerer samtale/debatt tirsdag 13. august

Hva innebærer det egentlig å lykkes med regional utvikling og hvordan kan erfaringer deles og spres? Med basis i regionreform og kommunereform, diskuterer vi sentrale temaer som innovasjon, omstilling, tillit og regionalt samspill.

Medvirkende:

Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister

Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann, Agder fylkeskommune

Hege Gabrielsen, partner, PwC

Tore Hillestad, programleder, NHH

Tore O. Sandvik, fylkesordfører, Trøndelag fylkeskommune

Jan Sivert Jøsendal, prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Moderator: Anne Grosvold

Tid og sted: Tirsdag 13. august 09:00 - 10:30 (Oppmøte og lett servering fra kl 08:30). Seilskipet Statsraad Lehmkuhl (Akter Banjer)

 

ANSVARLIG SKATT

Professor Guttorm Schjelderup, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.
Professor Guttorm Schjelderup, Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Deloitte og NHH arrangerer debatt tirsdag 13. august

Verdens skattefokus er i dramatisk endring. Fra å være noe som kun var av interesse for den individuelle skatteyter, investor og myndigheter, blir nå skatt klassifisert som en grunnpilar for bærekraftig samfunnsutvikling. Store selskaper som Apple, Google og Amazon blir åpenlyst kritisert for å ikke bidra til skatteinntekter i de landene de operer i. Selv om et internasjonalt lovverk er på god vei mot å innføre mer åpenhet i skattebehandlingen, er det langt igjen. Skal det da bare appelleres til samvittigheten til selskapene?

Medvirkende:

Christian Strand, debattleder, NRK

Guttorm Schjelderup, professor og leder av Norwegian Centre for Taxation (Skattesenteret NoCeT), NHH

Per Evers, skatteekspert, Deloitte

Tore Storehaug, medlem i Finanskomiteen, KrF

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, Tax Justice Network

Finn Lexow, skattedirektør, Equinor

Tid og sted: Tirsdag 13. august 15:00 - 16:00, Torvgata 7

 

SKATT SOM POLITISK VIRKEMIDDEL

hUSBYGGING
Familiemønstre, boligutbygging og næringsutvikling – alt påvirkes av hvordan skatt- og avgiftsreglene utvikles. 14. august deltar professor Guttorm Schjelderup på Skatteetatens arrangement.

Skattedirektoratets arrangement onsdag 14. august

Familiemønstre, boligutbygging og næringsutvikling – alt påvirkes av hvordan skatt- og avgiftsreglene utvikles, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan har skattepolitikken påvirket samfunnsutviklingen i Norge? Hva sier forskningen? Klarer forvaltning og politikere å se de store sammenhengene – ser de hvordan det som kan være god politikk forvansker for næringsliv og forvaltning?

Professor Guttorm Schjelderup, Institutt for foretaksøkonomi, er en av deltakerne på arrangementet

Tid og sted: Onsdag 14. august 11:45 - 13:15, Arendal kommune, bystyresalen

 

KONTROLL ER BRA – MEN ER TILLIT BEDRE?

Deloitte, Munchmuseet og The Waterfront Ideas arrangerer debatten onsdag 14. august

Den generelle tilliten, det vil si hvorvidt vi stoler på folk i sin alminnelighet, er høy i Norge. Historiske årsaker som lavt konfliktnivå, høy grad av likhet – både etnisk, kulturelt og økonomisk – og en fungerende rettsstat og gode institusjoner, er forklaringen. Tillit er et svært godt alternativ til kontroll.

Professor Alexander W. Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR.
Professor Alexander W. Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR.

I stadig flere transaksjoner mellom mennesker eller organisasjoner må kontroll inn som et supplement eller erstatter, når tilliten er borte. Nyere teknologi som blockchain spiser seg også inn som et supplement til den uformelle tilliten i sivilsamfunnet og markedet som vi verner om. Men hva gjør kontroll med et samfunn? Er det mulig å rangere tillit før kontroll, og er det i det hele tatt mulig å ha tillit uten kontroll?

MEDVIRKENDE:

Kristin Clemet, daglig leder Civita

Thea Sommerseth Myhren, Co-Founder, CEO og blockchain ekspert, Diwala

Alexander W. Cappelen, professor NHH og Senter for fremragende forskning FAIR

Øystein Kock Johansen, arkeolog, religionshistoriker, økonomihistoriker, ekspedisjonsdeltaker og forfatter

Sjur Gaaseide, administrerende direktør, Deloitte

Erik Wold, debattleder

Tid og sted: Onsdag 14. august kl. 09:00 - 10:00, Agderpostens lokaler (Auditorium, Østre gate 3)

 

FINANSNÆRINGAS ANSVAR FOR BARNS RETTIGHETER

barn
UNICEF Norge inviterer til diskusjon om investorers innvirkning på barnas rettigheter.

Unicef Norge arrangerer debatt torsdag 15. august

I dagens investorlandskap med stadig voksende fokus på bærekraft, er barns rettigheter lite på dagsorden. Som eiere kan investorer spille en unik og kritisk rolle for å lukke dette gapet. Hva er investorers ansvar og hvordan kan de påvirke sine investeringsobjekter til å gjøre mer for barns rettigheter? Dette arrangementet er en del av initiativet «Bærekraftshuset i Torvgata 7».

Medvirkende:

Øystein Thøgersen, rektor ved Norges Handelshøyskole

Olav Kjørven, Chief Strategic Officer, EAT

Kjersti Fløgstad, rådgiver samfunnsansvar, DNB

Andreas Bjørbak Alnæs, bærekraftanalytiker, Storebrand

Karin Thorsson, bærekraftrådgiver ESG, Norfund

Kim N. Gabrielli, assisterende generalsekretær, UNICEF Norge

Tid og sted: Torsdag 15. august 12:00 - 13:00, Torvgata 7

 

CHALLENGE NØRDIC – AKADEMIA, SPRÅK OG SAMFUNN

NHH-rektor Øystein Thøgersen
NHH-rektor Øystein Thøgersen

Språkrådet arrangerer debatten torsdag 15. august

I 2018 vekte NTNU reaksjonar med kampanjen «Challenge everything». Mange heva augebryna da eit norsk universitet reklamerte på engelsk i Noreg. I høgare utdanning går bruken av norsk ned, medan engelsk blir meir og meir brukt. Samtidig har utdanningssektoren eit lovpålagt ansvar for å halde ved like og vidareutvikle norsk fagspråk. Kvifor treng vi eit norsk fagspråk? 

Medvirkende:

Åse Wetås, direktør, Språkrådet

Bjarne Foss, prorektor, NTNU

Dag Rune Olsen, styreleiar, UH-rådet

Øystein Thøgersen, rektor, NHH

Marte Øien, leiar, NSO

Jens Kihl, debattleiar

Tid og sted: Torsdag 15. august 14:00 - 15:00, Pigene på Torvet

NHH klar for Arendalsuka

For første gang deltar NHH med egne arrangementer under Arendalsuka som starter mandag 13. august. Her er oversikten over arrangementene der NHH-forskere deltar.