Sammenheng mellom regnskapskvalitet og makroøkonomisk usikkerhet

Regnskap
I avhandlingen «Accounting quality and the macroeconomic environment», ser Svein Abrahamsen på sammenhengen mellom regnskapskvalitet og de makroøkonomiske omgivelsene til bedriftene. Abrahamsen disputerer ved NHH 7. januar. Illustrasjonsfoto: pexels.com
Disputas

31. desember 2019 11:04

Sammenheng mellom regnskapskvalitet og makroøkonomisk usikkerhet

Svein Abrahamsen disputerer for doktorgraden ved NHH 7. januar 2019 med avhandlingen «Accounting quality and the macroeconomic environment».

Svein Abrahamsen, stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Svein Abrahamsen, stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Avhandlingen er en monografi med tittelen «Accounting quality and the macroeconomic environment».  Abrahamsen ser i avhandlingen på sammenhengen mellom regnskapskvalitet og de makroøkonomiske omgivelsene til bedriftene. Avhandlingen ser nærmere på hvordan verdirelevans, konservatisme og resultatstyring som mål på regnskapskvalitet henger sammen med tilstanden i makroøkonomien, makroøkonomisk usikkerhet og aksjebeta. Dette analyseres empirisk ved bruk av data fra et stort utvalg av børsnoterte selskaper i USA i perioden fra 1988 til 2015.

Avhandlingen finner sammenhenger mellom regnskapskvalitet og de makroøkonomiske omgivelsene til en viss grad. De empiriske analysene tyder blant annet på at høy usikkerhet i økonomien gjør at verdirelevansen av bokført fortjeneste og egenkapital i regnskapet er lavere. Det vil si at det i mindre grad er sammenheng mellom aksjepriser og regnskapsinformasjon i usikre tider. Verdirelevansen av den regnskapsførte fortjenesten synes også å være lavere for bedrifter med høy aksjebeta, som er mer sensitive for makroøkonomiske svingninger. Videre synes bedriftene å være mer konservative i sin regnskapsføring i dårlige enn gode tider, i tråd med tidligere forskning.

Veiledere:

Professor Frøystein Gjesdal (hovedveileder), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor Kjell Henry Knivsflå, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 7. januar 2020
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«The role of accounting quality in capital markets»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Tzu-Ting Chiu (leder for komiteen), Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Professor John Christian Langli, Handelshøyskolen BI

Professor Per Olsson, ESMT Berlin

Om kandidaten:

Svein Abrahamsen har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Han er utdannet siviløkonom fra Bodø og har høyere avdelings eksamen fra NHH. Abrahamsen er for tiden ansatt som høyskolelektor innen bedriftsøkonomi ved Institutt for økonomi og administrasjon, Høgskulen på Vestlandet. Tidligere har han jobbet som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen og med økonomiregler i Kommunaldepartementet.

Kontakt:

Svein.Abrahamsen@hvl.no