Er julegaver samfunnsøkonomisk sløsing?

sANDMO
Agnar Sandmos artikkel «Pareto som julenisse» har blitt hentet opp av ulike aviser nesten hver eneste desember etter publisering i 1979, som et bevis på hvordan økonomer ser på samfunnet. Illustrasjonsfoto: pxhere.com. Foto av Sandmo: Helge Skodvin

18. desember 2019 12:24

Er julegaver samfunnsøkonomisk sløsing?

I 1979 skrev NHH-professor Agnar Sandmo (1938-2019) den satiriske artikkelen «Pareto som julenisse», som ble publisert i magasinet Sosialøkonomen.

Før jul i 1979 skrev den nå avdøde NHH-professoren Agnar Sandmo artikkelen «Pareto som julenisse». Ifølge den satiriske artikkelen vil det alltid være et effektivitetstap knyttet til julegaver, fordi giveren ikke kjenner mottakerens preferanser.

I 2014 laget NHH en video, der Sandmo forklarte hva som skjer når en bruker økonomisk teori på julegavene:

Mange lesere tok teksten veldig alvorlig, og enkelte ble også forarget over det de oppfattet som økonomers sneversyn og kynisme.

Artikkelen til Sandmo har blitt hentet opp av ulike aviser nesten hver eneste desember, som et bevis på hvordan økonomer ser på samfunnet.

Men er økonomene virkelig så kyniske at de bare er interesserte i effektiviteten ved julegavene? Eller gikk noe av satiren tapt på veien?

gnar Sandmo (1938 - 2019). Foto: Helge Skodvin

– Vil bli dypt savnet

Fredag kveld døde NHHs professor emeritus Agnar Sandmo. – Han kommer til å bli dypt savnet, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.