Lederutviklingsprogram ga rakettkarriere

Jan Ove Kolseth i Mowi.
Jan Ove Kolseth er produksjonssjef for sjødivisjonen i region vest i Mowi. – AFFs Solstrandprogram Accelerate har utvilsomt bidratt til å gjøre meg mer robust og styrket mine forutsetninger for å lykkes som leder, sier han. Foto: Øystein Torheim.
Av Sigrid Grøm Bakken

14. august 2019 10:15

(oppdatert: 14. august 2019 10:17)

Lederutviklingsprogram ga rakettkarriere

Unge står i kø for å mestre rollen som leder. Lederutviklingsprogram fikk fart på Jan Ove Kolseths lederkarriere. I dag har han ansvar for 350 ansatte og 50 sjøanlegg.

Solstrandprogrammet Accelerate

 • Utviklet av AFF ved Norges Handelshøyskole og startet opp i 1994.
 • Over 1200 har deltatt gjennom 25 år. Kurset har, med unntak av to år, vært fullsatt.
 • Programmet er årlig og har fem samlinger. 
 • Retter seg mot unge med lederambisjoner. Formålet er å få fart på deltakernes lederutvikling.
 • Programmet gir verktøy, ferdigheter og perspektiver for å håndtere komplekse arbeidsoppgaver, endringer i arbeidslivet og samarbeid i virksomheter.
 • Deltakernes gjennomsnittlige alder er 36 år og de jobber både i privat og offentlig sektor.

– Da jeg for fjorten år siden startet som driftstekniker i Mowi, som da het Marine Harvest, hadde jeg aldri trodd at jeg ville være der jeg er nå, sier Jan Ove Kolseth.

Etter å ha jobbet i ulike roller i selskapet – først som driftstekniker, HMS- og kvalitetskoordinator og senere som fôrkoordinator og biologisk kontroller – tok 35-åring AFFs Solstrandprogram Accelerate i 2017.

Programmet retter seg mot unge med lederambisjoner. Lite visste Kolseth at det ville bli starten på hans lederkarriere.

– Halvveis i programmet ble jeg oppfordret til å søke på stillingen som produksjonssjef for sjødivisjonen i region vest. Jeg hadde ingen ledererfaring, men jeg jobbet hardt for å overbevise dem om at jeg var riktig kandidat for jobben, sier han.

 • Hva skal til for å lykkes? Les Kolseths tips nederst i saken

Ansvar økte fra null til 350

Kolseth utkonkurrerte 40 andre søkere og fikk jobben. På kort tid gikk han fra å ha null personalansvar, til å lede 170 ansatte og 28 sjøanlegg.

Etter omorganisering og omprofilering av selskapet, har vestlendingen nå rykket opp til stillingen som produksjonssjef for Mowi Midt – en av tre regioner selskapet dekker i Norge.

– På to år har ansvaret mitt doblet seg: Nå leder jeg 350 ansatte og 50 sjøanlegg. Accelerate-programmet har utvilsomt bidratt til å gjøre meg mer robust og styrket mine forutsetninger for å lykkes som leder, sier han.

– På hvilken måte da?

– Jeg fikk en større forståelse av min rolle som leder. Denne bevisstgjøringen utviklet meg personlig og ga lederskapet mitt nye dimensjoner, sier han.

– Jeg lærte også verktøy og øvelser som enkelt kunne overføres til Mowi, som eksempelvis bidrar til å få grupper til å jobbe mer effektivt sammen. Disse har nå blitt kopiert av andre ledere hos oss, og programmet har dermed også gitt selskapet verdi, legger Kolseth til.

Alltid vær deg selv. Vær ærlig, ydmyk og tydelig. Jobb fokusert og målrettet.

Jan Ove Kolseth, produksjonssjef Mowi

I kø for å ta program

Kolseth er ikke alene om å ta kurs for å mestre lederrollen. En kartlegging av lederutvikling i staten fra 2012, viser at tre av fire virksomheter tilbyr lederutvikling for sine ansatte. 54 prosent av tiltakene rettes mot enkeltpersoner i form av programmer, kurs og konferanser.

Økte ledelsesutfordringer og et arbeidsliv i konstant endring, styrker behovet for ledelsesutviklingsprogram, sier psykolog og programansvarlig for Accelerate Anders Dahl.

– Dagens arbeidsliv har høy endringstakt og lederes arbeidsoppgaver øker stadig i kompleksitet. Som følge av den digitale utviklingen, ser vi også en trend der selskapene ønsker flere unge i lederstillinger. Dette øker både behovet og ønsket for slike program, sier Dahl.

Accelerate har hatt over 1200 deltakere siden oppstart i 1994, flesteparten fra fra både privat og offentlig sektor.

Programmet har fem samlinger over ett år og en plassbegrensning på 48 deltakere. Programmet har, med unntak av to år, vært fullsatt og unge har vært nødt til å stå på liste i påvente av plass.

– Programmet er populært fordi det virker. En omfattende evalueringsstudie viser at ledere endrer atferd, og forbedringen skjer som følge av programdeltakelsen, sier Dahl.

Programdirektør Anders Dahl ved Solstrandprogrammet Accelerate
Programdirektør Anders Dahl ved Solstrandprogrammet Accelerate er psykolog og har hjulpet folk og selskaper med lederutvikling i over 15 år. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH

Alder ingen hindring

Direktør for region Midt Asgeir Hasund i Mowi, sier selskapet vektlegger utvikling av unge medarbeidere.

– Vi har en plan for ansatte som viser talent og har motivasjon til utvikling. Jan Ove er ikke redd for å ta ansvar, han tar nye ting lett, er grundig og har hatt en sterkt motivasjon for å utvikle seg som leder, sier Hasund.

Dahl sier det er positivt at selskaper satser på unge ledertalenter.

– Næringslivet trenger unge, initiativrike og nytenkende ledere som kan utfordre det etablerte. Som ung leder i dag, har du faktisk et konkurransefortrinn. Er du i tillegg åpen, nysgjerrig og har en høy arbeidskapasitet, ligger mye til rette for å lykkes, sier han.

Programdirektøren mener den største utfordringen for yngre ledere er å oppnå trygghet i lederrollen.

– Det kan være krevende å skille mellom seg selv som person og den profesjonelle rollen. Unge ledere bør derfor tidlig definere en plattform som svarer på personens ambisjoner og ønsker som sjef. God ledelsesatferd henger sammen med bevissthet omkring lederrollen, sier han.

Kolseth kjenner seg igjen i utfordringene Dahl beskriver.

– Overgangen til lederjobben var krevende: Nå skulle jeg lede folk som hadde vært mine sjefer, og flere hadde i tillegg søkt på stillingen min, uten å få den. Jeg gikk inn i rollen med ydmykhet og brukte tid på å bygge tillit, sier han.

Jan Ove Kolseth
Kolseth gikk inn i den nye lederrollen med ydmykhet og brukte tid på å bygge tillit: – Nå skulle jeg lede folk som hadde vært mine sjefer, og flere hadde i tillegg søkt på stillingen min. T.v.: Jan Ove Kolseth og driftsleder Vegard Halnes. Foto: Øystein Thorheim

Kolseth har følgende tips til unge som vil lykkes og utvikles i rollen som leder:

 • Alltid vær deg selv. Vær ærlig, ydmyk og tydelig. Jobb fokusert og målrettet.
 • Vær åpen for utvikling og endring.
 • Skap tillit, lytt og vær til stede for de ansatte. Det er de som skaper resultatene, og det er derfor avgjørende for suksessen at de er inkludert.
 • Ta utfordringer. Det kan være skummelt i starten, men utviklingstakten skjer mye raskere. Som regel så er det kun positive sider ved å gjøre nye ting. Det er min absolutte erfaring.