Korrupte lokalpolitikere

landskap
Har du opplevd at en med dårligere kvalifikasjoner fikk jobben du søkte på? I Ålesund tok en leder betalt for å ansette. Er du glad i gå tur langs sjøen, og plutselig dukker det opp hytter som bryter med reguleringer? Foto: pxhere.com
Innlegg

5. august 2019 10:36

(oppdatert: 2. januar 2020 10:36)

Korrupte lokalpolitikere

Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. Der ble to personer dømt for korrupsjon.

Har du opplevd at en med dårligere kvalifikasjoner fikk jobben du søkte på? I Ålesund tok en leder betalt for å ansette. Er du glad i gå tur langs sjøen, og plutselig dukker det opp hytter som bryter med reguleringer? Det skjer på Tjøme.

I Oslo har kollektivtransportpolitivesenet og sykehus blitt påvirket av korrupte kriminelle med skjulte interesser.

Listen over eksempler er lang.

Det er ikke tvil om at korrupsjon er et alvorlig problem i norske kommuner.

Dårligere og dyrere

Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. Korrupsjon kan være gratisreiser, gratis reparasjon av terrassen, oppvartning, raskere saksbehandling, urettmessige jobbtilbud eller kommunale tillatelser og kontrakter.

Interessekonflikter er ikke nødvendigvis korrupsjon slik det er definert i staffeloven, men kan være like skadelig for kommuneøkonomien og lokaldemokratiet. Det svekker tillit.

Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. Det er viktig å understreke at korrupsjon er noe de involverte ønsker å skjule. Derfor kan den faktiske forekomsten være betydelig større.

Selv om folk flest er bekymret, utfører kommunene sjeldent eller aldri kartlegging av risiko for korrupsjon.

Konsekvensen er at du og innbyggerne i kommunen din må betale for at en liten gruppe får fordeler de ikke skulle hatt. Tjenestene kommunen leverer blir dårligere og dyrere.

Du kan påvirke

«Er dette så farlig?», vil noen tenke. De fleste av oss har det tross alt ganske greit i kommunen vi bor i. Men skadene av korrupsjon og interessekonflikter er ofte indirekte og vanskelig å konkretisere.

For eksempel kunne du fått bedre oppfølging av det lokale helsevesenet, og den kommunale barnehagen kunne vært pusset opp om kommunens resurser ikke hadde skrumpet inn på grunn av interessekonflikter.

Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store.

Selv om det kan virkelig vanskelig, kan du påvirke kommunene din frem mot valget ved å utfordre dine lokalpolitikere på følgende måter:

Krev innsyn

I flere kommuner gjennomfører ordføreren møter med innbyggere og ulike private aktører, helt uten referat. Derfor har innbyggerne liten mulighet til å ettergå arbeidet.

Innsyn i offentlige dokumenter og korrespondanse er i dag for vanskelig. Du kan kreve at din kommune gjør det enklere å søke i offentlig dokumentasjon.

Du bør også stille spørsmål ved hvorfor din kommune tar opp store nye lån, selv om de sliter med høy gjeld. Skal det bygges eldrehjem, og en lokal og privat tjenesteaktør får oppdraget?

Da må du undersøke hvor tett koblingen er mellom entreprenør og politiker.

Krev debatt

Tidligere har NRK kartlagt ordførere med betydelige eierinteresser i kommunen. Om den politiske ledelsen i din kommune også eier større bedrifter eller mye eiendom, er det uunngåelig at dette vil skape komplikasjoner for det politiske arbeidet.

Derfor bør du kreve at det blir reist en løpende debatt rundt eierskap og politisk makt. Hvis ikke politikere i din kommune tør å ta denne debatten, bør varsellampene blinke enda kraftigere.

Det er nemlig ikke tvil om at korrupsjon og interessekonflikter er et problem i norsk lokalpolitikk. De involverte gjør sitt ytterste for å skjule sin uetiske og ulovlige adferd.

Frem mot valget kan hver enkelt av oss oppfordre våre lokalpolitikere til å rette søkelys mot problemet.

Som innbyggere har vi alt å tjene på mindre favorisering og kameraderi i norske kommuner.

Kronikken var først publisert i NRK Ytring 1. august 2019.