Kongens Fortjenstmedalje til Kåre Petter Hagen

Kåre Petter Hagen/Det kongelige slott. Foto: Hallvard Lyssand_NHH/Andreas Haldorsen_Media Haldorsen/Wikimedia commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Professor emeritus Kåre Petter Hagen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Foto av Kåre P. Hagen: NHH. Slottet: Andreas Haldorsen/Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
NHH Av Hallvard Lyssand

9. august 2019 13:03

Kongens Fortjenstmedalje til Kåre Petter Hagen

Professor emeritus Kåre Petter Hagen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Hagen får utmerkelsen for kombinasjonen av forskning på høyt internasjonalt nivå og omfattende samfunnsinnsats.

Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908 og deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnstjenlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Kåre Petter Hagen (f. 1942) har publisert forskningsartikler på høyt internasjonalt nivå i en årrekke og vært svært sentral i utviklingen av NHH innen både forskning, undervisning og formidling siden tidlig på 1970-tallet.

Hovedgrunnen til at han får fortjenstmedaljen er imidlertid innsatsen for det norske samfunnet og velferdsstaten.

Hagen har hatt sjeldent stor evne til å bruke avanserte teorier og modeller i praksis, særlig på feltet offentlig økonomi, med mål om mest mulig fornuftig utnyttelse av samfunnets ressurser.

Gjennom deltakelse i en rekke offentlige komiteer, ekspertutvalg og -utredninger har NHH-professoren har blant annet vært en viktig bidragsyter til utforming og utvikling av skattesystemet, offentlig prissetting og kost-/nytte-analyser i offentlige prosjekter.

Å nevne alle Hagens bidrag blir for omfattende, men her er et utvalg:

Han var den eneste som var oppnevnt som medlem av alle utvalgene som utredet prinsipper og retningslinjer for utforming av bedrift- og personbeskatningen i Norge i perioden fra tidlig på 1980-tallet til begynnelsen av 2000-tallet.

Videre deltok han i begge de store offentlige utredningene om prinsipper for samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse i 1997 og 2012, den sistnevnte som leder.

Han var en av fire eksterne medlemmer i Petroleumsprisrådet som fastsetter normpriser for petroleum som er utvunnet på norsk sokkel fra 2008 til 2014.

For å illustrere bredden i bidragene hans ytterligere, kan det nevnes at Hagen har bidratt med samfunnsøkonomiske analyser av alt fra ny hovedflyplass på Gardemoen, via planer om OL i Tromsø og Oslo til vurdering av sjøkabel vs. luftlinje for kraftforsyning i Hardanger og nytten av videre drift av atomreaktorene på Kjeller og i Halden.

Hagen ble professor emeritus fra NHHs Institutt for samfunnsøkonomi i 2011, men bidrar fortsatt aktivt som forsker gjennom en deltidsstilling hos SNF, NHHs enhet for anvendt forskning.

Fredag 23. august blir det arrangement på NHH (kl. 1215-1400), for tildeling av medalje og diplom.

De som ønsker å delta på arrangementet må melde seg på via e-post til: ellinor.ryssevik@nhh.no.

Kåre Petter Hagens profilside

Les mer om Kongens Fortjenstmedalje på www.kongehuset.no

Kunngjøringen av tildelingen på kongehuset.no