Etablerer nasjonal spydspiss for digital transformasjon

NHH. Arkivfoto: Varde Solutions
NHH

13. august 2019 15:17

Etablerer nasjonal spydspiss for digital transformasjon

NHH, NTNU og Telenor forener krefter og etablerer en åpen kompetanse- og samarbeidsarena for digital omstilling og innovasjon. Målet er å øke suksessraten for norske digitaliseringssatsinger.

Omstilling, digital innovasjon og kunstig intelligens står høyt på agendaen for landets beslutningstakere, men bare et fåtall av de norske miljøene lykkes på disse områdene. Dette skal det nye samarbeidet bidra til å bedre.

Kunnskapsarenaen har fått navnet Digital Transformation Hub og blir lokalisert ved NHH i Bergen.

Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Foto: Telenor
Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Foto: Telenor

– I et lite land som Norge må de ypperste miljøene dele og samarbeide om vi skal kunne hevde oss internasjonalt. Ved å koble NHH og NTNU sammen, og ved å bygge en åpen arena med utgangspunkt i store virksomheters kunnskap og kompetanse innen kommersialisering av teknologi, vil vi bygge en nasjonal spydspiss for digital transformasjon. Målet er å legge til rette for langsiktig digital industribygging, sier konsernsjef i Telenor ASA Sigve Brekke i en pressemelding.

DIG og FAIR

Avtalen mellom NHH og Telenor omfatter både et fysisk sted der bedrifter, offentlige virksomheter, entreprenører, studenter og akademia inviteres til å dele kunnskap og utveksle erfaringer, og en styrket satsning på forskning knyttet til teknologidrevet innovasjon, digital omstilling og atferdsøkonomi.

To av NHHs forskningssentre blir involvert i arbeidet. Det ene er nysatsingen Digital Innovation for Growth (DIG) under ledelse av NHH-professor Tor W. Andreassen.

– Ved å kombinere det beste fra tre verdener – NTNU, NHH, og næringslivet – skaper vi gjennom DIG et sårt tiltrengt forskningssenter og en arena for ledere hvor betydningen av omstilling, nyskaping, digitalisering, og kunstig intelligens for verdiskapingen, settes i høysete. Dette er noe våre studenter også vil nyte godt av, uttaler Andreassen

Professor Tor W. Andreassen. Arkivfoto: Odd Mehus
Professor Tor W. Andreassen. Arkivfoto: Odd Mehus

– Forskningen ved DIG vil legge vekt på teknologidrevne og bærekraftige digitale forretningsmodeller og hvordan omstillingene vil påvirke strategi, organisasjon og ledelse. DIGs definisjon av bærekraftig vekst tar blant annet utgangspunkt i elementer fra FNs bærekraftsmål og regnskapslitteraturens «trippel bottom line»: Profit, People, Planet, forklarer Andreassen.

Det andre involverte senteret er FAIR, NHHs senter for fremragende forskning innen atferds- og arbeidslivsøkonomi. FAIR-forskerne skal blant annet se nærmere på kunders opplevelse av rettferdighet og personvern når de tilbys digitalt skreddersydde og persontilpassede løsninger.

Toveis kompetansebehov

I tillegg legges det altså opp til tett samarbeid med næringslivspartnere og andre forskningsinstitusjoner, spesielt AI-laben ved NTNU som ble etablert etter initiativ fra Telenor i 2016.

Prorektor for forskning NHH, professor Kenneth Fjell, tror samarbeid på tvers av fag er rett vei å gå for å utnytte mulighetene innen digitalisering og AI.

– For å lykkes med gode løsninger for bruk av kunstig intelligens (AI) går kompetansebehovet begge veier: Økonomer må forstå mer av teknologien, mens teknologer må forstå mer om de forretningsmessige og samfunnsmessige implikasjonene av AI. Vi håper at Digital Transformation Hub kan bidra til at norske virksomheter ønsker å delta og lære sammen med oss, og legge grunnlaget for økt konkurransekraft og industribygging, sier han.

Les Dagens Næringslivs sak om Digital Transformation Hub