Digitalisering: fra snakk til forståelse og handling

Digitalisering, smart bruk av data, og innovasjoner kommer til å handle mer om å skape verdifulle tjenester (ikke varer) for sluttkundene, skriver professor Tor. W. Andreassen i Dagens Næringsliv. Foto: NHH og Pexels v. Kaboompics.com.
Innlegg

19. august 2019 13:51

Digitalisering: fra snakk til forståelse og handling

Under Arendalsuken var det mye snakk om digitalisering, smart bruk av data, og innovasjoner – noe som fikk hyperaktive sosiale medier til å blusse opp, skriver Tor W. Andreassen i Dagens Næringsliv.

For en forsker som er interessert i tematikken, blir det fort mye fyndord uten substans. Situasjonen blir ikke bedre når aktørene flokker seg rundet en gammel problematikk (effektivitet) og ikke er opptatt av hvor den virkelige effekten av digitalisering kommer til å være – verdiskaping for kundene. La meg utdype.

Digitalisering – å automatisere en arbeidsoppgave eller funksjon ved hjelp av roboter eller algoritmer – blir i dag i all hovedsak brukt til å redusere produksjons- og administrasjonskostnadene. Private og offentlige virksomheter må bli mer effektive ved å automatisere og samarbeide om å dele og bruke data smartere. Nøkkelspørsmålet blir da: Hvordan kan digitale innovasjoner redusere kostnadene? Misforstå meg rett når jeg sier at dette er en relevant, men gammel diskusjon og problemstilling.

Handler om kundene 

Kostnadsreduksjon er en arena hvor norske ledere allerede er i verdens toppen. Få ledere – om noen – har måttet arbeide under høyere kostnader og skatter enn de norske. Produksjonseffektivitet og innovative løsninger har vært kjennetegnet på norsk næringsliv. Men det er ikke i produksjonseffektivitet fremtidig verdiskaping og sysselsetting vil være størst.

Digitalisering, smart bruk av data, og innovasjoner kommer til å handle mer om å skape verdifulle tjenester (ikke varer) for sluttkundene. Da må vi i transformasjonen av norsk næringsliv i større grad være opptatt av tjenester og nedstrømsaktivitetene. Nøkkelspørsmålet blir da: Hvordan kan digitale innovasjoner skape verdier for kundene som de er villig til å betale for?

Ledere tenker industrielt

Digital innovasjon for å skape verdier for sluttkundene og bærekraftig vekst for selskapene, er en arena som er ny for de fleste ledere, lovgivere, og forskere. Norges Handelshøyskole har i åtte år, som den eneste handelshøyskolen i Norge med betydelig bistand fra Norges forskningsråd, studert tjenesteinnovasjon sammen med noen av de største tjenesteytende virksomhetene i Norge. Når opplevd innovasjonsevne, slik kundene opplever det, er lav, skyldes dette en rekke forhold.

En grunn er at ledere av tjenesteytende virksomheter i stor grad tenker industrielt – vareproduksjon, og dermed neglisjerer at verdiskaping for tjenester er annerledes. En annen grunn er at de er mer opptatt av kvalitetsforbedringer i eksisterende tjenester enn å utvikle nye. En grunn kan være risikoaspekter ved innovasjon. Effekten av dette så vi i en nasjonal studie hvor vi spurte ledere om deres syn på forretningsmodell innovasjon: hvordan man skaper, leverer, kommuniserer, og henter verdier. Konklusjonen var klar: vi må vite mer om hva vi skal gjøre før vi implementerer det.

For å utvikle en dypere forståelse av det kommersielle ved digitale innovasjoner i virksomheter, rapporterte Dagens Næringsliv 13. august at Telenor sammen med Norges Handelshøyskole og NTNU/Open AI Lab bidrar til å etablere et nytt forskningssenter ved NHH – Digital Transformation Hub. Dette blir en aktiv forskningsbasert arena hvor ledere av tjenesteytende virksomheter kan interagere med andre ledere, forskere, og studenter.

Målet er at vi kan bevege oss fra å snakke om digitalisering til å gjennomføre digitale transformasjoner på en arena hvor fremtiden kommer til å være: digital verdiskaping av tjenester og innovasjon til glede og nytte for kundene. 

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv 18. august 2019.