Analyserer opsjonalitet og risiko i finans

Giovanni Bruno disputerer for doktorgraden 26. august. Hans avhandling består av tre selvstendige artikler som analyserer effektene av opsjonalitet innen ulike områder i finans: Egenkapital, derivater og motpartsrisiko. Ill-foto: pxhere.com
Giovanni Bruno disputerer for doktorgraden 26. august. Hans avhandling består av tre selvstendige artikler som analyserer effektene av opsjonalitet innen ulike områder i finans: Egenkapital, derivater og motpartsrisiko. Ill-foto: pxhere.com
Disputas

13. august 2019 16:28

Analyserer opsjonalitet og risiko i finans

Giovanni Bruno disputerer for doktorgraden ved NHH 26. august med avhandlingen «Essays on Optionality and Risk».

Giovanni Bruno, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.
Giovanni Bruno, PhD-kandidat ved Institutt for finans, NHH.

Avhandlingen analyserer forholdet mellom opsjonalitet (optionality) og risiko i finans. Opsjonalitet kan defineres som en rett, men ikke en plikt, til å foreta en bestemt transaksjon. Den introduserer asymmetrier som både kan påvirke lineariteten i forholdet mellom risiko og avkastning for finansielle aktiver og insentivene til agenter som styrer risiko.

Avhandlingen består av tre selvstendige artikler som analyserer effektene av opsjonalitet innen ulike områder i finans: Egenkapital, derivater og motpartsrisiko.

Det første kapitlet analyserer det etablerte idiosynkratisk volatilititet (IVOL) problemet, som består av den ikke-forventede observasjonen at aksjer med lav IVOL har høyere forventet avkastning enn aksjer med høy IVOL. Forskeren viser, både empirisk og analytisk, at opsjonaliteten som introduseres når et selskap benytter gjeldsfinansiering, medfører et negativ forhold mellom IVOL til selskapets eiendeler og forventet avkastning til egenkapitalen. Dette kapitlet er skrevet sammen med NHH-forsker Jørgen Haug.

Det andre kapitlet presenterer en enkel modell som brukes til å vise hvordan verdien av kjøpsopsjoner reagerer forskjellig på endringer i idiosynkratisk risiko versus endringer i systematisk risiko. Dette kapitlet er også skrevet sammen med Haug.

Det siste kapitlet analyserer forholdet mellom en derivatkontrakt (opsjon) og motpartsrisiko i forbindelse med central clearing. Bruno viser at korrelasjon mellom eksponeringene til ulike motparter reduserer fordelene av central clearing, og hvordan dette påvirker insentivene til central clearing institusjoner.

Veileder:

Professor Svein-Arne Persson, Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud, NHH 26. august 2019
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Smart beta strategies

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Fransisco Santos, Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Thomas Kokholm, Aarhus University

Professor Christian Wagner, WU Vienna University of Economics and Business

Om kandidaten:

Giovanno Bruno har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH. Han har en mastergrad i finans fra LUISS Rome, og en bachelorgrad i økonomi fra Universita Degli Studi Federico di Napoli.

Kontakt:

giovanni.bruno88@gmail.com