Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning

Statsminister Erna Solberg la i februar fram ny strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sammen med blant andre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (bildet). Foto: Øyvinn Myge/ASD
Statsminister Erna Solberg la i februar fram ny strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sammen med blant andre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (bildet). Foto: Øyvinn Myge/ASD
Av Sigrid Folkestad

10. april 2019 18:02

Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning

Gjenstridige problemer eller «wicked problems» utgjør en egen kategori av offentlige samordningsoppgaver. Aktuelle eksempler på slike problemer er terror og arbeidslivskriminalitet.

Seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning Torstein Nesheim.
Seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning Torstein Nesheim.

Gjenstridige problemer er komplekse, unndrar seg enkle eller lett definerbare løsninger, og spenner over organisatoriske grenser, forvaltningsområder og hierarkiske nivåer.

Ingen enkel løsning

– De har ingen enkel løsning, men bedre samordning mellom offentlige etater blir gjerne framhevet som et viktig virkemiddel for å håndtere disse utfordringene, sier seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning Torstein Nesheim.

I en ny vitenskapelig artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, presenterer Nesheim og medforfatterne et analytisk rammeverk for ikke-hierarkisk samordning i staten, basert på et instrumentelt organisasjonsfaglig perspektiv.

Rammeverket har fire elementer; knyttet til

  • Oppgaver og avhengigheter
  • Organisatorisk distanse, samt virkemidler knyttet til
  • Den enkelte organisasjon og
  • Tverretatlig samordning

Mål- og resultatstyring

– Felles for disse utfordringene, som er gjenstridige problemer, er at de går på tvers av departementer, politiske sektorer og forvaltningsnivåer. I Norge forsterkes disse utfordringene gjennom prinsippet om ministerstyre og mål- og resultatstyring i staten, sier SNF-forskeren.

Artikkelforfatterne har utviklet en helhetlig modell for å forstå disse tverrsektorielle problemstillingene.

– Dette bygger på forsking om interorganiske relasjoner, som har vært sentralt i 35 år i NHH-miljøet, nyere forsking om håndtering av gjenstridige problemer samt egen forsking om arbeidslivskriminalitet, bolig for velferd og kriseledelse.