Ga minister råd om utveksling

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø
Forskings- og høgare utdanningsminister, Iselin Nybø, fekk råd fra studentar frå NHH, UiB og HVL om korleis få fleire til å dra på utveksling. – Mitt beste tips er å byggje kultur for utveksling og gjere dette til den nye normalen, sa NHH-student Andreas Sandal Haugsbø, som står til høgre. Foto: Helge Skodvin.
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

24. april 2019 10:00

(oppdatert: 24. april 2019 10:26)

Ga minister råd om utveksling

NHH er best på utveksling i Noreg og heile 59 prosent reiser ut. – Eg er imponert over handelshøgskulen og kva dei har fått til, sa statsråd Iselin Nybø.

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø møtte tysdag 23. april studentar frå Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet for å få råd om korleis få fleire studentar til å dra på utveksling. 
– Utveksling må bli meir fleksibelt, og ikkje vere avgrensa til eit spesifikt semester, sa NHH-student, Ylva Stavland Mobæk. Studenten har sjølv vore på utveksling i Hong Kong, og var aldri i tvil om at ho skulle reise ut. 
Blant innspela til statsråden gikk det igjen at studentane ønskjer at det skal bli lettare å søke om utveksling. Mange opplever utveksling som ein vanskeleg og gjerne byråkratisk prosess. Fleire etterlyste også kulturbygging.

– Mitt beste tips er å byggje kultur for utveksling og gjere dette til den nye normalen, sa Andreas Sandal Haugsbø. Han tar dobbel mastergrad ved NHH, og har vore på utveksling i Milano og Buenos Aires. 

Statsråden saman med NHH-studentane Ylva Stavland Mobæk og Andreas Sandal Haugsbø.
Statsråden saman med NHH-studentane Ylva Stavland Mobæk og Andreas Sandal Haugsbø. I den nye stortingsmeldinga om studentmobilitet skal det vurderast om utveksling skal vere ein integrert del av studieløpet. Foto: Helge Skodvin.

Nettopp «kulturbygging» er ambisjonen for den nye stortingsmeldinga. Nybø vektla, som studentane, at utveksling skal bli ein ny normalitet.

– I stortingsmeldinga vil vi vurdere om utveksling skal bli ein integrert del av studieløpet, med moglegheit til å velje det bort, sa Nybø. 

Les også:

– Uaktuelt å starte karrieren i Norge

Med finansjobb i Danmark satser Aleksandra Maria Kjemhus på en internasjonal karriere. Andelen NHH-ere med jobb i utlandet har økt med over 30 prosent på to år.

NHH toppar lista

I dag reiser berre 16 prosent av alle norske studentar ut i løpet av studiet. NHH-studentane utmerkar seg – 59 prosent av økonomistudentane reiser på utveksling, og er dermed best i landet. Samstundes reiser 27 og 14 prosent ved høvesvis UiB og HVL ut.
NHH har i mange år jobba for å styrke studentane sin interesse for utlandet. Rektor Øystein Thøgersen er svært fornøgd med at handelshøgskulen er best i landet. 

– Internasjonalisering skal gjennomsyre alt NHH gjør, noko som kjem tydeleg til uttrykk i strategien vår. Vi skal være ein ledande internasjonal handelshøgskule, og då henger utdanningskvalitet og gode utvekslingsmoglegheiter nøye saman, sa Thøgersen.

Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen.
Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen, er svært fornøgd med at nesten 60 prosent av NHH-studentar reiser på utveksling. Han viser til at internasjonalisering er forankra i strategien til handelshøgskulen. Foto: Helge Skodvin.

Nybø skrytte av NHH sin innsats. Ho oppfordrar andre til å lære av handelshøgskulen. 

– Eg er imponert over NHH og kva dei har fått til. Dei har skapt ein kultur for utveksling i årevis og er i særklasse, sa statsråden.
Statsråden meiner det er fleire faktorar som bidrar til at NHH toppar utvekslingsstatistikken i landet, og framhevar studentmassen og at studentane skal operere i eit internasjonalt marknad som nyutdanna. 
– Minst like viktig, om ikkje viktigare, er at NHH har arbeida hardt og langsiktig i fleire år med utveksling. Dei har ordna gode internasjonale avtaler med store utdanningsinstitusjonar, og samstundes skapt ein kultur der «alle» drar på utveksling, sa statsråden. 

På Norgesturné

Besøket i Bergen var eit av fleire statsråden gjer denne våren for å få meir kunnskap om studentar sine motiv for utveksling og internasjonalt arbeid.
Noreg er forplikta til at 20 prosent av norske studentar skal reise ut innan 2020 – det langsiktige målet er 50 prosent. 
Nybø trur at noko av forklaringa på at få studentar reiser ut, er fordi det er lettast å bli heime, og at enkelte opplever utvekslingsførebuingar som vanskelege. 

– Det kan også være at dei ikkje får informasjon om utveksling tidleg nok i studieløpet, sa statsråden.  

Innspela Nybø fekk i Bergen tar ho med seg i utarbeidinga av stortingsmeldinga om studentmobilitet, som er venta rundt årsskiftet.

LES OGSÅ:

Reiser til Japan for å få relevant jobberfaring

Regjeringen stilte i fjor høst krav om økt praksis i utdanningen. NHH har tatt grep og sender nå studenter til utlandet for å få relevant jobberfaring.