Deler sin erfaring med fremtidens ledere

TIL NHH: Styreleder Olaug Svarva i DNB holder årets Lehmkuhlforelesning under tittelen «Velstand 2.0: Verdiskapende Næringsliv».
TIL NHH: Styreleder Olaug Svarva i DNB holder årets Lehmkuhlforelesning under tittelen «Velstand 2.0: Verdiskapende Næringsliv». Foto: DNB
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

24. september 2018 13:08

Deler sin erfaring med fremtidens ledere

– Et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv er avgjørende for å videreføre dagens velstand, sier styreleder Olaug Svarva i DNB. Hun er årets Lehmkuhlforeleser.

– NHH-studentene har mulighet til å forme morgendagens næringsliv. For at de skal klare å lykkes med å skape verdi, må de ta et tilbakeblikk på historien, sier Olaug Svarva.

Torsdag 4. oktober inntar hun talerstolen i NHHs aula, som årets Lehmkuhlforeleser. Svarva ble i vår valgt til styreleder i DNB, etter tolv år som administrerende direktør for Oslo Børs sin største finansielle investor – Folketrygdfondet.

I løpet av sine 35 år i finansbransjen, har Svarva holdt flere viktige posisjoner og hennes navn har ofte figurert på lister over Norges mektigste i næringslivet.

  • Les mer om arrangementet her

Et næringsliv med omstillingsevne

Under tittelen «Velstand 2.0: Verdiskapende Næringsliv», vil Svarva snakke om næringslivets fortrinn og evne til omstilling. I tillegg vil hun peke på viktige prioriteringer norske virksomheter bør ta for å sikre fremtidig lønnsomhet.

– Norsk næringsliv står overfor en omfattende omstilling. Globaliseringen, ny teknologi og et større fokus på å drive bærekraftig, gir økt konkurranse, nye markeder, trender og forretningsmodeller. Dette tvinger virksomheter til endring, sier Svarva.

– Digitaliseringen bidrar blant annet til å øke tempoet i næringslivet, konkurransesituasjonen spisses av globale teknologigiganter og tradisjonelle skillelinjer viskes ut. Samtidig gir ny teknologi helt nye muligheter for skalering, sier hun.

– Må opptre ansvarlig

LEHMKUHLFORELESNINGEN

  • Statsråd Kristofer Lehmkuhl (1855-1949) kalles for "Høgskolens Far" og har æren for opprettelsen av NHH.
  • Lehmkuhl var arbeidsminister i Chr. Michelsens regjering i 1905. I perioden 1908 til 1936 var han direktør for Det Bergenske Dampskipsselskap.
  • NHH hedrer Kristofer Lehmkuhls minne ved å knytte navnet hans til en årlig forelesning for studenter, fagstab og inviterte gjester.
  • Forelesningen holdes hvert år og nær Lehmkuhls fødselsdag, 26. september.

Gjennom sin karriere har Svarva opplevd oppturer, men også nedturer som bankkrise, børskrakk, dotcom-boblen og finanskrisen. Hun vet derfor hvordan en bør handle i tider med optimisme og kriser.

I forelesningen vil hun gi publikum et historisk tilbakeblikk og dele av sine erfaringer fra forvaltningen av fellesskapets midler i Folketrygdfondet.

– Norge har utviklet seg til å bli et av verdens rikeste land. Vi har klart å omgjøre petroleumsressurser til finansformue. Dette har ikke skjedd av seg selv, men er et resultat av kloke valg og høy tillit mellom folk og institusjoner, sier Svarva.

– Jeg mener det er viktig å se tilbake på historiske hendelser og beslutninger, og bruke disse som grunnlag for fremtidige valg. På denne måten kan vi unngå å feile og sikre at næringslivet skaper verdi, sier Svarva.

Hun mener Norge har et godt utgangspunkt for videre vekst, men at dette avhenger av vår evne til å forvalte den norske velstanden på en forsvarlig måte.

– Det er viktig at næringslivet opptrer ansvarlig. Dette innebærer at vi tar vare på og jobber for å styrke tilliten i samfunnet, da tillit er vårt fremste konkurransefortrinn, sier hun. 

Deler ut stipend

Etter forelesningen vil Lehmkuhlstipendet deles ut til en nåværende eller nylig uteksaminert NHH-student.

Stipendet er på 25.000 kroner og tildeles personer som kan vise til gode resultater som kan fremme norsk næringsliv innen innovasjon og entreprenørskap.