Seks grep for et bedre klima

Butikksjef Anita Bui i matbutikken Råvarene, daglig leder Mette Nygård Havre i Grønne Verdier og grunnlegger Johanna Dyngeland av matmagi-no.
I panelet: Grunnlegger Johanna Dyngeland av matmagi.no, daglig leder Mette Nygård Havre i Grønne Verdier og Butikksjef Anita Bui i matbutikken Råvarene. Diskusjonen ble ledet av NHH-professor Lars Jacob Tynes Pedersen. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

19. oktober 2018 15:35

Seks grep for et bedre klima

– Dersom alle tar grep og gjør små endringer i hverdagen, kan vi sikre en mer bærekraftig verden, sa miljøentusiaster under en paneldiskusjon på NHH fredag 19. oktober.

Nylig publiserte FNs klimapanel en rapport over tilstanden til jordens klima. Rapporten var dyster lesing: klimautslippene må halveres de neste 12 årene for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Med ønske om å øke oppmerksomheten om klimaendringene og motivere til kollektiv handling, arrangerte CEMS Club Bergen denne uken Global Responsibility Week. Uken markeres årlig av 31 skoler i verden som tilbyr det ettårige masterprogrammet CEMS Master in International Management

– Folk må gjøre tiltak som reduserer deres utslipps- og forbruksnivå. Dersom ingenting skjer, vil det få dramatiske konsekvenser for planeten vår, sa NHH-professor Lars Jacob Tynes Pedersen.

Han ledet en paneldiskusjon på NHH fredag 19. oktober. I panelet satt butikksjef Anita Bui i matbutikken Råvarene, daglig leder Mette Nygård Havre i Grønne Verdier og grunnlegger Johanna Dyngeland av matmagi.no.

LES OGSÅ: 

Åpnet kolonial for grønn fremtid

Tidligere NHH-student Anita Bui åpnet i høst zero waste-kolonialen Råvarene i Bergen. − De tester ut en ny forretningsmodell, sier Lars Jacob Tynes Pedersen.

– Vi må handle nå

Paneldeltakerne var enige om at samfunnet må samarbeide om å løse klimakrisen.  

– Det er fortsatt mulig å få til endring, men da må vi handle nå. Det innebærer at alle – både enkeltpersoner, bedrifter og myndigheter – må ta ansvar og jobbe sammen for å redusere klimagassutslippene, sa Dyngeland.

Nygård Havre mener en forutsetning for å begrense folks klimaavtrykk, er å endre atferd.

– For å få folk til å jobbe for en mer bærekraftig verden, må vi ha tiltak som er gøye, kule og økonomisk motiverende, sa hun.

Vil du ta CEMS-grad? Søk før 1. november.

Seks enkle grep

Paneldeltakerne var også enige om at for å motivere folk til handling, er det nødvendig å senke terskelen for å gjennomføre klimatiltak.

– Hver enkelt person må vite at deres bidrag er viktig og at selv små og enkle grep i hverdagen, kan gjøre en forskjell. Hvis alle innfører en eller to klimatiltak, og gjør dem til en rutine, vil dette skape resultater på lang sikt, sa Dyngeland.

Paneldeltakerne foreslo flere enkle grep folk kan gjøre:

1. Bruk en gjenbrukbar vannflaske

2. Kjøp single bananer. 

I Norge kastes 60.000 bananer daglig. Årsaken skyldes i stor grad at folk kjøper klaser med bananer, og ikke single.

3. Beregn ditt økologiske fotavtrykk

Ved å måle dine egne utslipp, vil du bli mer bevisst på valgene du tar og hvordan du kan gjøre dine klimaavtrykk mindre. 

Du kan måle ditt klimaavtrykk enkelt her. 

4. Ta med en egen pose når du handler på butikken

5. Kast mindre mat og spis mindre kjøtt 

6. Reis med tog, ikke fly.