Skrev årets beste master – vant 15.000

Frida Lobenz Skarstein og Eirik Gaard Kristiansen.
Masterstudenten Frida Lobenz Skarstein var blant de fire masterstudentene som i år fikk prisen for beste masteroppgave på Institutt for samfunnsøkonomi. Her får hun prisen av instituttleder Eirik Gaard Kristiansen. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

30. november 2018 13:57

Skrev årets beste master – vant 15.000

NHH-studentene Frida Lobenz Skarstein og Tormod Fauske vant, sammen med deres masterpartnere, Institutt for samfunnsøkonomi sin pris for årets beste masteroppgave.

NHH-studentene Frida Lobenz Skarstein og Tormod Fauske.
NHH-studentene Frida Lobenz Skarstein og Tormod Fauske vant prisen sammen med deres masterpartnere. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.

– Jeg hadde aldri forventet at vi skulle vinne. Jeg trodde at vi skulle få C på masteroppgaven, og i dag sitter jeg her med en pris. Det hadde jeg aldri forventet, sier masterstudent Frida Lobenz Skarstein.

Ved siden av en 50 prosent stilling i Sparebanken Sogn og Fjordane, skrev hun og masterpartner Ragnhild Grønn Johannessen oppgaven Proximity in Bank-Borrower Relationships.

Oppgaven analyserer hvordan nedlegging av bankvirksomheter påvirker bankens bedriftskunder, og særlig mindre og nystiftede firmaer sammenlignet med større bedrifter. 

DETTE ER DE TIDLIGERE VINNERNE

Får 15.000 kroner

Juryen vurderte til sammen 22 masteroppgaver innen temaer som makroøkonomi, arbeidsøkonomi, finans og mikroøkonomi.

Johannessen og Skarstein deler prisen medTormod Fauske og hans masterpartner Jonas Slaathaug, som skrev oppgaven Newspapers’ Political Differentiation. A multi-homing approach. Juryen roste dem for å ha bidratt til ny innsikt i mediebransjen.

– Vi startet arbeidet med masteren tidlig og jobbet jevnt gjennom hele semesteret. Vi er begge veldig glade over å ha vunnet, sier Fauske.

Instituttleder Eirik Gaard Kristiansen overleverte prisen til studentene. Vinnerparene får en pengepremie på 15.000 kroner.

– Juryen hadde i år en veldig vanskelig oppgave med å avgjøre hvem som skulle gå av med seieren. Oppgavene hadde svært interessante problemstillinger og funn, og begge holdt høy standard. Vi endte derfor opp med to vinnere i år, sa Kristiansen.

Veileder for jentenes masteroppgave var professor Øivind Anti Nilsen, og veileder for guttenes var professor Hans Jarle Kind.

NHH-student Tormod Fauske presenterer oppgaven for studenter og ansette ved NHH.
NHH-student Tormod Fauske presenterer oppgaven for studenter og ansette ved NHH. Han jobber nå i Finansdepartementet. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.

Fire tips til en god oppgave

Vinnerne har følgende tips til fremtidige masterstudenter:

  1. Lag en god kjøreplan og avklar forventinger. Sett for eksempel opp delmål, avklar møtetidspunkt, frister og hvor stor innsats som skal legges ned.
  2. Velg et tema du og partneren din er engasjert i.
  3. Bruk veilederen din. Veileder skal ikke skrive oppgaven for dere, men bruk veiledningstiden godt til å drøfte problemstillinger, datamateriale og valg av teori.
  4. Velg en partner du kan samarbeide godt med.

Les også: 

Pettersen årets alumni 2018

– Christoffer Pettersen tenkjer nytt, utfordrar og går sine eigne vegar, sa rektor Øystein Thøgersen, som delte ut prisen på Alumnikonferansen Opptur denne veka.