Lærer ledere å kommunisere

Haugeto
Maren Haugeto er ansatt som seniorkonsulent i AFF. Hun arbeider med leder- og organisasjonsutvikling og er blitt en del av staben på Solstrandprogammet Accelerate. Foto: Siv Dolmen
Av Sigrid Folkestad

12. november 2018 12:23

Lærer ledere å kommunisere

Maren Haugeto er ny seniorkonsulent i AFF. Hun er i full gang med lederutviklingsoppdrag og er rekruttert inn i staben på Solstrandprogrammet Accelerate, for ledere i starten av karrieren.

Maren Haugeto har en Master of Arts og videreutdanning i arbeidspsykologi. Hennes kjernekompetanse er innen prosessledelse, coaching og kommunikasjon.

Lite oppmerksomme

Hun arbeider primært med lederutvikling og organisasjonsutvikling, men har også inngående kunnskap om konfliktarbeid, og bruker blant annet ansvarlig kommunikasjon som plattform for gode prosesser. Hun er en erfaren foredragsholder, og trener ledere og medarbeidere i å utvikle kommunikasjonsferdigheter. 

Gjør hverandre til bedre ledere

Solstrandprogrammet Accelerate lar unge ledere vokse og utvikle seg sammen med andre ledere. Underveis blir arbeidsdagen en del av læreprosessen.

– Det jeg er aller mest opptatt er relasjoner og hvordan vi påvirker hverandre. Hvordan vi påvirker andre i en samtale, det er ekstremt viktig å være klar over.

– Hvordan kan en bli flinkere til det?

– Det starter med å innse at det er mye du ikke får med deg. Du må bli oppmerksom på det. For de aller fleste av oss faller det oss ikke inn at vi ikke er oppmerksomme.

Gestalt

Haugeto gjennomfører for tiden et studium for viderekomne i gestaltterapi. Gestaltterapi er en retning i psykoterapi, og oppsto som en motreaksjon til psykoanalysen på førtitallet.

Maren Haugto
Maren Haugeto, seniorkonsulent i AFF. Foto: Siv Dolmen

– I gestalt er dialog viktig, men ikke i en form der terapeuten er ekspert på personens liv. De møtes på lik linje og bruker situasjonene som oppstår som et verktøy for endring. Klienten og terapeuten blir oppmerksomme på det som skjer i dialogen mellom dem, og terapeuten kan adressere det som blir sagt, og måten det blir sagt på. Personen i terapi kan i neste omgang eksperimentere med måten vedkommende kommuniserer på og selv se hvilke effekter det har.

Dette er en metode som kan brukes i alle menneskelige relasjoner, mener Haugeto, men legger til:

– Jeg er ikke dogmatisk gestalt, men den har lært meg smarte tenkemåter. Det er en måte å observere på.

Påvirke andre

– Hva kan gestaltterapien gi ledere?

– Jeg som fasilitator kan bruke innfallsvinkler fra gestalt til å bidra til at ledere får med seg mer av de som skjer mellom seg og andre. De må blir klar over hvordan hun eller han påvirker folk og hvordan blir de selv blir påvirket av menneskene rundt seg. Dette er de desidert viktigste spørsmålene for ledere, for som leder vil du påvirke ansatte til å gjøre en god jobb.

Dermed, mener Haugeto, kan en også forhindre unødvendige konflikter, eller at de eskalerer.

– For å unngå uløselige konflikter er det selvfølgelig viktig å jobbe på strukturelt nivå, i tillegg til personnivå.

– Hva er dine beste råd til ledere?

– Det første jeg tenker, er hvordan ledere påvirker gjennom språket. Jeg er opptatt av ansvarsspråk. Et banalt eksempel kan være når noen skal forklare hvorfor de kom for sent på jobben. «Bussen gikk fra meg», sier mange. Det ærlige, ansvarlige ville vært å si «jeg dro ikke tidlig nok, så jeg rakk ikke bussen». Med ansvar ligger det kraft. Det er først når du tar ansvar for egne handlinger og ord at du tar den posisjonen der du kan påvirke. Ledere må også være klar over hvordan de bruker språket til ansvarsfraskrivelse – kanskje veldig subtilt - og i hvilke situasjoner de gjør det.

Går fram på prestisjetung rangering

NHH og AFF klatrer sju plasser på Financial Times-rangeringen over de beste åpne lederutviklingsprogrammene i verden. Nyskapende og varierte læringsformer er hovedgrunnen til fremgangen.