Favorittene fra ledelseslitteraturen

bøker
Ledelseslitteratur har et frynsete rykte, men det finnes mange gode utgivelser. I 2015 ba NHH Bulletin (på papir) om lesetips fra ledelsesekspertene i AFF. Hva mente de (den gang) var de beste lederutviklingsbøkene. Sju konsulenter fikk velge to bøker hver.

5. november 2018 14:02

Favorittene fra ledelseslitteraturen

Ledere har opp gjennom historien likt å briljere med sitater fra Sun Tzus ikoniske verk «Krigføringens kunst» og «Fyrsten» av Machiavelli. Hva er god ledelseslitteratur? Her kan du lese AFF-ekspertenes lesertips. Først ut: Harald Engesæth, programdirektør AFF Accelerate.

h engesæth
Harald Engesæth, programdirektør AFF Solstrandprogrammet.

Richard Sennett:

The Corrosion of Character – The Personal Consequences of Work in the New Capitalism

(W.W. Norton 1998)

Tittelen fanger essensen i boken og får meg fortsatt til å reflektere over livet og arbeidslivet. Hva som gir mening for meg både på jobb og privat, når og hvordan jeg selv må sette grenser i en stadig mer grenseløs hverdag.

Richard Sennett skriver både provoserende og opplysende, rasjonelt argumenterende og med subjektive historier presentert i et nesten lyrisk språk. Sennett er briljant når han beskriver hvordan endringer på makronivå får personlige konsekvenser for den moderne fleksible arbeidstaker, og hvordan arbeidet påvirker et menneskes syn på seg selv og andre. For Sennett handler ikke den nye kapitalismen bare om et globalt marked og ny teknologi. Den handlerlike mye om en ny måte å organisere arbeidslivet på. For et konkurransedyktig næringsliv er evnen til raskt å kunne omstille seg til nye krav fra markedet helt avgjørende.

Dette utfordrer hvordan arbeidet blir organisert og ledet. Hva skjer med oss mennesker når vi tvinges til maksimal fleksibilitet?

Sennett tegner et dystert bilde. Menneskets karakter forvitrer i den nye kapitalismen. Vi står i fare for å miste oss selv. For hvordan kan vi avgjøre hva som er av varig verdi i oss, når samfunnet er så utålmodig og kun er opptatt av middelbare øyeblikk? Kravet om grenseløs fleksibilitet i arbeidslivet skaper problemer med hensyn til gjensidig engasjement, lojalitet og stabilitet i nære mellommenneskelige relasjoner.

The word «flexibility» entered the English language in the fifteenth century. Its meaning originally derived from the simple observation that though a tree may bend in the wind, its branches spring back to their original position. «Flexibility» names the tree’s capacity both to yield and recover, both the testing and the restoration of its form. Ideally, flexible human behavior ought to have the same tensile strength: adaptable to changing circumstances yet not broken by them. Society today is searching for ways to destroy the evils of routine through creating more flexible institutions. The practices of flexibility, focus mostly on the forces bending people.

Går fram på prestisjetung rangering

NHH og AFF klatrer sju plasser på Financial Times-rangeringen over de beste åpne lederutviklingsprogrammene i verden. Nyskapende og varierte læringsformer er hovedgrunnen til fremgangen.

Sennett beskriver viktige utviklingstrekk og tydeliggjør alvorlige konsekvenser, men er samtidig noe deterministisk i sitt fremtidsperspektiv. En avgjørende utfordring er å utvikle organisasjoner og arbeidsformer hvor virksomhetens behov for fleksibilitet balanseres eller kombineres med individets behov for fleksibilitet og frihet. Utvikling av gjensidig tillit er avgjørende for å lykkes med dette.

Rob Cross & Andrew Parker:

The Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Organizations

(Harvard Business School Publishing Corporation 2004)

I en hverdag hvorjeg arbeider med ulike virksomheter og ledere, er det befriende å finne bøker som klargjør et nytt perspektiv og i neste omgang tydeliggjør hvordan dette kan anvendes og arbeides med i praksis.

The Hidden Power of Social Networks er en slik bok. Sosiale nettverk kobles i dagligtalen gjerne sammen med sosiale medier som Facebook, LinkedIn og liknende, eller til gutteklubber bak lukkede dører. Cross og Parker presenterer hvordan nettverksperspektivet er avgjørende for å forstå hvordan organisasjonerfaktisk fungerer. Et organisasjonskart sier noe om formelle roller og ansvarslinjer bedriftens medarbeidere imellom. Et nettverksbilde visualiserer hvordan informasjon flyteri organisasjonen, og hvem som samhandler med hvem om hva.

Hvem er sentrale, hvem er perifere, hvilke grupperingerfinnes, og hvem deler kunnskap med hvem? Effektivt og hensiktsmessig samarbeid er kritisk i enhver virksomhet. Bak formelle strukturer, systemer og teknologi er et nettverk av relasjoner og samhandlingsmønster. Der røntgenbildet er et kritisk og avgjørende verktøy innen medisinen, kan nettverksbildet være et kraftfullt og nyttig verktøy innenfor ledelses- og organisasjonsutvikling. Det synliggjør nøkkelrelasjoner og hva virksomheten kan utvikle videre for å bedre samhandlingen. Under er et bilde hentet fra boken som viser det formelle organisasjonskartet til venstre og det uformelle og reelle samhandlingsbildet til høyre.

Pris til Solstrand-programmet

I november fikk AFF Solstrandprogrammet «Juryens pris» under utdeling av Konsulentprisen 2017.

Mange bøker innen ledelses og organisasjonsfaget er høye på perspektiver og problemstillinger, som krever omfattende oversettelse før det gir mening i den praktiske hverdag. Cross og Parkers bok kombinerer nye perspektiver med en praktisk og anvendbar verktøykasse. Noen av de morsomste og mest interessante prosjektene jeg har arbeidet med, er inspirert av perspektiver og metodikk fra denne boken.

Harald Engesæth, programdirektør AFF Accelerate.