Forventer stor økning i netthandel

Professor, Tor W. Andreassen holder presentasjonen sin på FOOD konferansen. Foto: Siv Dolmen
Det gjelder å være først selv om det er kostbart, sa professor Tor W. Andreassen på FOOD konferansen. Foto: Siv Dolmen
NHH Av Reidar Molthe

14. mars 2018 15:23

Forventer stor økning i netthandel

Netthandel vil ta store markedsandeler i dagligvarebransjen fremover, mener NHH-professor Tor W. Andreassen. PÅ NHHs FOOD-konferanse anslo han at netthandel vil stå for 30 prosent av omsetningen i 2025.

NHHs FOOD-konferanse, med professor Frode Steen i spissen, har allerede etablert seg som en populær og vesentlig konferanse for beslutningstakere i bransjen.

En uformell rundspørring blant et utvalg deltakere viser at konferansen er en viktig arena for å drøfte utfordringer og muligheter i dagligvarebransjen.

– Dette er det vel verdt å bruke en dag på, er formuleringer som går igjen.

SE VIDEO FRA FOOD 2018

Store Omstillinger

NHH-professor Tor W. Andreassen advarte om at dagligvarebransjen står overfor store omstillinger fremover. Han er ikke i tvil om at netthandel kommer til å bli en stor og avgjørende del av omsetningen i dagligvarebransjen.

Derfor gjelder det å være først selv om det er kostbart. Han anslo at netthandelen tar 30 prosent av markedet innen 2025.

Dagens logistikksystem er ifølge Andreassen optimalt tilpasset dagens forretningsmodell. De som skal lykkes på netthandel må tørre å utfordre den modellen og gå «all in». Kjedene må se mer på hva kundene faktisk ønsker seg – fremfor å fokusere på kostnadseffektivitet. Det er viktigere å bli bedre enn billigere!

Tid er ifølge Andreassen den knappeste ressursen til barnefamilier, de mest attraktive kundene. Skal man løse tidsklemmen for barnefamiliene kommer man ikke utenom netthandel og hjemmeleveranser, mener professoren.

– Dagligvarebransjen bør lære av mediebransjen, men ikke ignorere nettet like lenge, konkluderer Andreassen.

Går så det suser 

Øystein Thøgersen, makroøkonom og rektor ved NHH åpnet FOOD-konferansen. Han er ikke engstelig for det makroøkonomiske bildet. Norge går så det suser og det går ikke så verst i resten av verden heller, hverken i Europa eller i USA.

Det store spørsmålet er imidlertid hva som kommer til å skje med fremtidig vekst? Ifølge Thøgersen kan veksten kun komme fra produktivitetsøkninger, det vil si gjennom bedre teknologi eller bedre organisering.

For Norges del er det avgjørende hvordan vi greier omstillingen til en mindre oljedrevet økonomi. Går arbeidskraften inn i høyproduktive næringer eller næringer med lavere produktivitet? Det vil avgjøre mye av velstandsutviklingen på litt lengre sikt, konkluderte Thøgersen.
(Saken fortsetter under bildegalleri)

Se bildegalleri fra FOOD 2018. Foto: Siv Dolmen

Food 2018
Professor Frode Steen og direktør for fundraising Nina Skage fra NHH ledet konferansen
Food 2018
350 deltakere hadde meldt seg på FOOD 2018 Foto: Siv Dolmen
Food 2018
Rektor Øystein Thøgersen holdt åpningsinnlegget Makro-Norge hvor står vi i 2018?
Food 2018
FOOD- konferansen samlet deltakere fra bransjen, akademia og politikken
Food 2018
Fra første paneldebatt: Fra venstre Nina Skage (NHH), Jo Steigedal og Harald Jakobsen (Schibsted), Thang Manh Tran (Vipps) og Tor W. Andreassen (NHH)
Food 2018
FOOD-konferansen skal være en aktuell og spennende møteplass for bransjen og akademia
Food 2018
Professor Pierre Dubois (Toulouse School of Economics) holdt innlegg om ernæring og kokurranse. Innlegget kan lastes ned fra FOOD-konferansens nettsider.
Food 2018
Samira Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst
Food 2018
Konkurransedirektør Lars Sørgaard: Er selvregulering og samsnakket industri alltid uproblematisk?
Food 2018
Også toppsjefene fra de store dagligvarekjedene deltok, her representert ved Meny-sjef Vegard Kjuus
Food 2018
Professor Richard Friberg ved Handelshøgskolan i Stockholm: Søta bror blir bare søtere?
Food 2018
Niels Hald direktør i den danske bryggeriforeningen: Det danske case
Food 2018 Lerum
Administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum holdt innlegget Sukkersjokket
Foto FOOD
Direktør Ingvill Størksen i Virke Dagligvare holdt innlegget Grenseløs grensehandel - en trussel for norsk næringsliv?
Foto FOOD 18
Stein Rømmerud, Coca Cola Norge: Er selvregulering bedre enn avgiftspisken for kundene?

Mer gulrot 

Adm. dir. Stein Rømmerud i Coca Cola Norge la ikke skjul på at han er veldig skuffet over innføringen av sukkeravgiften som traff industrien på tampen av fjoråret.

– Det er heller ikke en sukkeravgift, men en fiskal avgift på ferdige, ikke alkoholholdige drikkevarer. Den bidrar til økt grensehandel og ikke minst reduserer den industriens vilje til investeringer i fremtidsrettet produksjon, sa Rømmerud.

Coca-Cola Norge har ambisjoner om å kutte sukker i sine produkter med 19 prosent innen 2025, og mener forutsigbare rammebetingelser er avgjørende.

– Det er viktig å velge rett verktøy og spille på lag med bransjen, understreker Rømmerud og anmodet regjeringen om å bruke mer gulrot og mindre pisk.

Rømmerud fikk støtte av saftprodusenten Lerum som også få en millionsmell etter avgiftsøkningen.

– Det er ekstremt demotiverende når sånne avgiftshopp kommer som lyn fra klar himmel. Avgiften må snarest reverseres, understreket adm. dir. Trine Lerum Hjellhaug, og etterlyste en bedre og mer forutsigbar budsjettprosess i regjeringen.

Grensehandelen øker 

Professor Frode Steen fra NHH viste at nesten 60 prosent av alle nordmenn har handlet i Sverige siste år.

Prosentandelen er høyest i Østfold (90%) og lavest i Vest-Agder (24%). Kjøtt er mest populært, dernest mineralvann, ost, godterier og øl.

Tall fra Virke viser at omsetningen i norsk grensehandel har økt med 23 prosent siste 12 måneder. Det bekymret bransjen, direktør i Virke Dagligvare, Ingvill Størksen.

Størksen etterlyser forståelse blant sentrale politikere for hvor stor utfordring grensehandelen faktisk er, og etterlyser kunnskapsbaserte utredninger når avgifter endres.

Food research project - logo