Dynamiske modeller i corporate finance

finance
Torsdag 22. mars disputerer Erik Hetland Tvedt ved NHH. Hans avhandling omhandler forskjellige emner innenfor corporate finance. Hetland er stipendiat ved Institutt for finans og jobber i dag hos EY. Foto: pixabay.com
Disputas

9. mars 2018 10:19

Dynamiske modeller i corporate finance

Erik Hetland Tvedt disputerer for doktorgraden ved NHH 22. mars 2018 med avhandlingen «Essays on Dynamic Models in Corporate Finance».

erik hetland tvedt
Erik Hetland Tvedt, stipendiat ved Institutt for finans.

Avhandlingen til Erik Hetland Tvedt omhandler forskjellige emner innenfor corporate finance. Kandidaten bruker primært dynamiske modeller og strukturell estimering som metode i de tre artiklene.

I den første artikkelen undersøker Tvedt hvor viktig skattefradrag for gjeldsrenter er for oppkjøpsaktiviteten til profesjonelle investorer. Tvedt utvikler en modell som kan si noe om hvor mye denne oppkjøpsaktiviteten hadde gått ned dersom skattefradraget for gjeldsrenter hadde blitt fjernet.

Den andre artikkelen tar for seg motivene bak bedrifters valg om å skille ut en avdeling i et eget selskap. Dersom en avdeling er skilt ut i et eget selskap, vil det være lettere for andre bedrifter å kjøpe denne opp på et senere tidspunkt. Tvedt utvikler en modell som gir et estimat på hvor mye verdi muligheten for fremtidig oppkjøp skaper for bedrifter som skiller ut en avdeling i et eget selskap.

I den tredje og siste artikkelen forklarer Tvedt hvordan innføringen av en amerikansk lovreform kan påvirke kapitalstrukturen til amerikanske selskaper. Ulike amerikanske delstater har innført en lov som styrker bedriftenes muligheter til å beskytte sine forretninghemmeligheter og etter denne loven har blitt innført, har bedriftene valgt å endre sin kapitalstruktur. Tvedt utvikler en modell som kan forklare dette.

Veiledere:

Førsteamanuensis Jørgen Haug (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Førsteamanuensis Jøril Mæland, Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud., NHH, 22. mars 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning: 

The role of dynamic structural models in corporate finance

Bedømmelseskomiteen:

Professor Tore Leite (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Professor Kristian Miltersen, Copenhagen Business School

Professor Snorre Lindset, NTNU

Om kandidaten:

Erik Hetland Tvedt har vært stipendiat ved Institutt for finans, NHH. Tvedt har master og bachelor fra Norges Handelshøyskole og jobber i dag hos EY.

Kontakt:

Erik.Tvedt@nhh.no