Leder for en liten stund

Utvelgelse til lederroller i Oljedirektoratet skiller seg fra det typiske karrieremønsteret i staten. Oljedirektøren peker ut ledere til de aktuelle lederrollene – med en gitt funksjonstid. Illustrasjonsfoto: pxhere.com
Utvelgelse til lederroller i Oljedirektoratet skiller seg fra det typiske karrieremønsteret i staten. Oljedirektøren peker ut ledere til de aktuelle lederrollene – med en gitt funksjonstid. Illustrasjonsfoto: pxhere.com
Av Sigrid Folkestad

11. mai 2018 13:15

Leder for en liten stund

Oljedirektoratet blir ofte omtalt som en flat og fleksibel organisasjon. Blant annet ansettes lederne i OD helt eksplisitt i midlertidige roller. Etter en periode er det tilbake som medarbeider.

Utvelgelse til lederroller i OD skiller seg fra det typiske karrieremønsteret i staten. Oljedirektøren peker ut ledere til de aktuelle lederrollene med en gitt funksjonstid. I denne perioden får man et tillegg i lønnen. Etter endt periode i en lederrolle vil man typisk gå tilbake til en rolle som vanlig medarbeider. Oljedirektøren kan også endre lederporteføljene underveis ut fra ODs behov. Det å ha en rolle som leder er dermed en eksplisitt midlertidig rolle.

Det skriver seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning Torstein Nesheim i en ny SNF-rapport (Hva kjennetegner Oljedirektoratets organisasjon?). Rapporten er utført for direktoratet.

Seniorforsker ved SNF Torstein Nesheim.
Seniorforsker ved SNF Torstein Nesheim.

Denne uken hadde også Ukeavisen Ledelse følgende sak om løsninger for mer fleksibel bemanning og arbeid på tvers av siloene: Forlater linjen i jakten på fleksibitet og samarbeid på tvers.

Oljedirektoratet har i nesten 20 år fått oppmerksomhet som en etat hvor hierarkiet er bygget ned og arbeidet organisert i lag og team. Andre trekk ved OD er blant annet lagbasert struktur, fleksibel bemanning og myndiggjøring. Dette er i liten grad sammenfallende med rådende organisasjonsoppskriftene.

I rapporten skriver Nesheim videre:

OD blir ofte omtalt som en «flat» organisasjon hvor arbeidet utføres i lagene av myndiggjorte og kompetente medarbeidere. Samtidig er dette ingen presis beskrivelse av organisasjonen. Det er et innslag av hierarki i OD. For det første er direktoratet underlagt Olje- og energidepartementet som gir mandat og oppgaver til OD. Oppfølging og kontroll finner sted i en styringsdialog basert på prinsipper om etatsstyring.

For det andre vil en ansatt i OD inngå i et hierarkisk autoritetsforhold til organisasjonen representert ved oljedirektøren. Den ansatte er underlagt arbeidsgivers styringsrett. Denne hierarkiske relasjonen kan imidlertid utformes på ulike måter.