Victor Norman i ekspertutvalg

NHH

22. juni 2018 16:01

Victor Norman i ekspertutvalg

Professor emeritus Victor D. Norman er medlem i det nye ekspertutvalget som skal gjennomgå regelverket for høyere utdanning.

Statsråd Iselin Nybø ønsker en evaluering av lover og regler i hele sektoren.

Det regjeringsutvnevnte utvalget skal foreslå et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter –for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte. Utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU), som skal leveres Kunnskapsdepartementet senest 1. februar 2020 (regjeringen.no).

Siden 2005 har universitets- og høyskoleloven blitt revidert en rekke ganger, men det har bare blitt foretatt endringer i avgrensede deler av loven.

– Det er viktig at alle universiteter og høyskoler har og fortsatt skal ha lovfestet faglig frihet og ansvar. Jeg er glad vi har fått et godt og kompetent utvalg som kan se på helheten i regelverket og vurdere ulike hensyn opp mot hverandre. Utvalget har en viktig og spennende oppgave foran seg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. 

Medlemmene:

  • Helga Aune, Oppegård. Direktør (Leder av utvalget)
  • Sunniva Bragdø-Ellenes, Kristiansand. Førsteamanuensis
  • Stine Jørgensen, København. Prodekan for utdannelse
  • Britt Elin Steinveg, Tromsø. Administrasjonssjef
  • Irene Dahl Andersen, Sarpsborg. Konstituert direktør
  • Karl Harald Søvig, Bergen. Dekan og professor
  • Kjell Magne Mælen, Tromsø. Dekan
  • Dag Olav Hessen, Oslo. Professor
  • Victor Norman, Bergen. Professor emeritus