Informasjonsplikt for næringslivet?

26. juni 2018 13:40

Informasjonsplikt for næringslivet?

Skal næringslivets pålegges informasjonsplikt, for å sikre rettigheter og arbeidsvilkår for ansatte i leverandørkjedene? NHH-forsker Lars Jacob T. Pedersen er blitt medlem i utvalget som skal vurdere dette.

Et nytt utvalg, Etikkinformasjonsutvalg, skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

lars jacob tynes pedersen
Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen ved NHH. Foto: Hallvard Lyssand

Førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Lars Jacob Tynes Pedersen er medlem i utvalget. 

– Utvalget skal vurdere om en etikkinformasjonsplikt kan bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjedene. Bedre tilgang på informasjon kan også gjøre det enklere for forbrukerne å ta mer informerte kjøpsvalg, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (regjeringen.no).

Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal det foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves. Utvalget starter sitt arbeid i august 2018, og skal levere sin rapport til Barne- og likestillingsdepartementet senest 1. desember 2019.

Medlemmene av utvalget er:

  • Professor Ola Mestad, Universitet i Oslo, leder
  • Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Handelshøyskolen BI
  • Føresteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole
  • Postdoktor Mark Taylor, Universitetet i Oslo
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Bente Øverli, Forbrukertilsynet
  • Jon Vea, NHO
  • Gro Granden, LO
  • Heidi Furustøl, Initiativ for Etisk Handel
  • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke