Varslersakene ved NHH

NHH

8. februar 2018 13:37

Varslersakene ved NHH

Studenter og ansatte ved NHH skal ha et arbeids- og læringsmiljø som er trygt og åpent, der vi behandler hverandre med respekt og tillit, skriver NHH-rektor Øystein Thøgersen. I dette innlegget kommenterer han utviklingen i varslersaken ved NHH.

Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen
Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen

Studenter og ansatte ved NHH skal ha et arbeids- og læringsmiljø som er trygt og åpent, der vi behandler hverandre med respekt og tillit. Mobbing og trakassering bryter klart med disse verdiene, og er uakseptabelt. Noe som heller ikke er akseptabelt er grove, ikke-dokumenterte og anonyme innlegg på sosiale medier som «Jodel».

Ikke intensjon å skjule

De siste dagene har vi som ledere ved NHH fått kritikk for å forsøke å holde skjult varsler om seksuell trakassering. Som rektor og ansvarlig leder på NHH kan jeg garantere at vi ikke har hatt noen som helst intensjon om å skjule dette. I midten av november fikk vi to varslingssaker. Det var på ingen måte hensikten å tildekke informasjon. Dessverre ble meldingene i januar til Morgenbladet og deretter BT at NHH ikke har hatt varslingssaker etter MeToo-kampanjen. Dette skyldes at vi internt har snakket forbi hverandre. Jeg beklager derfor på det sterkeste at vår kommunikasjon ut ikke var god nok.

Rektoratet har alltid jobbet for et trygt og godt studentmiljø, herunder at hverken store eller små problemer skyves under teppet.  Vi har oppfordret alle studenter på epost til å varsle om seksuell trakassering, og vi har i høst gått gjennom alle rutiner og prosesser knyttet til varslingssaker, både for ansatte og studenter. På styremøtet i dag skal vi legge frem handlingsplan for et bedre læringsmiljø. Styret skal også diskutere NHHs strategi for 2018-2021, og her er et av satsingsområdene «Læringsmiljø og pedagogikk», med vekt på at studiemiljøet skal være trygt og inkluderende.  Vi er med på Studentparlamentets Aldri OK kampanje, og vi gjennomfører i disse dager studentenes helse- og trivselsundersøkelse der vi oppfordrer den enkelte student til å svare helt ærlig på hvordan han eller hun har det.

Denne uken har flere studenter stått frem i K7 Bulletin. Dette er viktig. Medieoppslagene har også skapt diskusjoner internt og eksternt. Åpen debatt er bra, også her. Anonym og urimelig kritikk rettet mot enkeltstudenter er noe helt annet.

Når vi ser fremover, er det avgjørende at vi sammen gjør det vi kan for å skape et enda bedre og mer inkluderende NHH-miljø.

NHH trenger deg som åpent står frem, som melder fra og sier din mening. Vi oppfordrer alle studenter som opplever trakassering til å melde fra til oss.

Vi følger opp

Det er svært viktig for oss i rektoratet at NHH oppleves som et trygt sted å være. Derfor følger vi opp sakene som blir varslet umiddelbart. Siden i høst har NHH fått tre varsler om seksuell trakassering, to i november og ett i januar. Disse har vi behandlet forsvarlig og i tråd med de etablerte prosessene.  Sakene ble løst etter kort tid.

I perioden fremover vil jeg som rektor jobbe sammen med mine kollegaer og med studentforeningen for å leve opp til strategiens sterke vektlegging av å skape et trygt, godt og mangfoldig studentmiljø. Vi skal gjøre vårt beste både på kort og lang sikt. På kort sikt med hensyn til rutiner, prosesser og gjennomføring av tiltak når det gjelder varsling. På lengre sikt med hensyn til å endre holdninger. Om kort tid vil vi ha allmøter med alle kull på NHH. Der håper vi å treffe mange som deler ønsket om å videreutvikle NHH-miljøet til det beste for alle. 

Rektor ved NHH
Øystein Thøgersen