Lanserer masterprogram i fintech

Øystein Thøgersen og Birthe Kåfjord Lange
NHH-rektor Øystein Thøgersen og direktør Birthe Kåfjord Lange ved NHH Executive er fornøyd med å kunne tilby det nye masterprogrammet i fintech. – Masterprogrammet skal bidra til å løfte kompetansen i finansnæringen og gjøre lederne bedre rustet til å håndtere den enorme utviklingen vi nå ser, sier Kåfjord Lange. Foto: Hallvard Lyssand.
NHH Av Øyvind Torvund

16. februar 2018 09:39

Lanserer masterprogram i fintech

Bank- og finansbransjen står overfor dramatiske endringer som følge av ny teknologi og nye forretningsmodeller. NHH etablerer nå en ny etterutdanning i fintech for å ruste bransjen for endringene.

– Nye aktører bidrar til å redefinere bransjen og dette setter den etablerte kompetansen på prøve, sier direktør ved NHH Executive, Birthe Kåfjord Lange.

Nye og bedre tjenester

Finansteknologi (Fintech) handler kort oppsummert om nyskapende bruk av teknologi i design og leveranse av finansielle tjenester og produkter. Tradisjonelle banker og forsikringsselskaper, investerings- og rådgivingsselskaper er aktive og store brukere av finansiell teknologi.

 – Masterprogrammet skal bidra til å løfte kompetansen i finansnæringen og gjøre lederne bedre rustet til å håndtere den enorme utviklingen vi nå ser, både teknologisk og strategisk. Det skal legge grunnlaget for å utvikle nye og bedre tjenester til markedet.

Det nye programmet vil gå på deltid over to år, og er rettet mot ledere innen bank og finans, både i etablerte selskaper og i oppstartbedrifter. Selv om programmet har basis i det norske markedet, er ambisjonen at det også skal tiltrekke seg internasjonale deltakere.

Internasjonalt fokus

– For å henge med i utviklingen, trenger man styrket innsikt innen en rekke fagområder: teknologi, finans, strategi, innovasjon, markedsføring og ledelse. Derfor vil vi vektlegge tverrfaglighet og ha et sterkt internasjonalt fokus, der vi skal lære fra de beste miljøene i verden på dette området, sier Kåfjord Lange.

Fintech-masteren kommer som et resultat av at NHH er partner i Finance Innovation, et bransjeinitiativ som i oktober fikk status som næringsklynge for finansteknologi.

– Det har vært stor etterspørsel etter en master i fintech. Vi synes det er veldig spennende å være først ute i Norge med å tilby et slikt videreutdanningstilbud, sier Kåfjord Lange.

Les mer om det nye masterprogrammet her

Les også:

Norges første fintech-klynge

«Finance Innovation» har fått status som næringsklynge for finansteknologi. Det ble klart da næringsminister Monica Mæland i går offentliggjorde navnene på landets nye klynger.