Et viktig steg på veien

NHH Av Kristin B. Risvand Mo

7. februar 2018 09:46

Et viktig steg på veien

NHHs hovedbygg fra 1963 har akutt behov for rehabilitering. Tirsdag møtte NHHs prosjektleder Anne Line Grepne og kommunikasjons- og markedssjef Kristin Risvand Mo i Stortinget for å presenterte planene for et nytt og fremtidsrettet NHH-campus.

Anne Line Grepne
Jeg synes vi gjorde en god jobb med å legge frem vårt budskap og at vi svarte godt på spørsmålene de stilte, sier Anne Line Grepne.
Representater fra Hordaland
NHH møtte sju av 16 representanter fra Hordaland. På bildet fra venstre: Helge André Njåstad (FrP), Silje Hjemdal (FrP) og Nils T. Bjørke (Sp).

Grepne og Risvand Mo fikk en halv time med Hordalandsbenken til å presentere planer, svare på spørsmål og få råd til prosessen videre.

- Vi møtte en interessert, velvillig og engasjert gjeng som ønsket vi skal få dette til. De vil hjelpe oss videre der de har mulighet til å påvirke, sier Anne Line Grepne.

Representanter fra Hordaland
Vær sikre på at dere har bred forankring, forståelse og får presentert behov på nasjonalt nivå, var ett av rådene fra Hordalandsbenken. På bildet: Torill Eidsheim (H), Eigil Knudsen (Ap), Peter Frølich (H) og Ove Trellevik (H).

NHH og Statsbygg har jobbet med rehabiliteringsprosjektet siden 2016. Arbeidet er i rute og forprosjektet avsluttes snart. For å komme videre må den viktigste brikken på plass; finansiering.

Målet er å få bevilget penger over statsbudsjettet for 2019, slik at rehabiliteringen kan starte våren 2019. 

DYRT Å UTSETTE

- Vi har mulighet til å leie lokaler i Merinobygget fra 2019 til 2020, men bygget skal rives og erstattes av leiligheter. Vi har ikke funnet gode alternative undervisningslokaler, så derfor kan en utsettelse bli både veldig dyrt og praktisk vanskelig for oss, forklarer Anne Line Grepne.

Rehabiliteringen omfatter både høyblokken, lavbyggene og aulaen, alt fra 1963. Over 50 prosent av arbeidsplassene og undervisningen på NHH foregår i disse byggene.

- Å flytte 200 arbeidsplasser og store deler av undervisningen krever nøye planlegging. Vi ønsker å ha full drift i hele byggeperioden, derfor har vi ingen tid å miste.

VIKTIG SIGNAL

Et positivt signal kom onsdag i forrige uke da regjeringen offentliggjorde at NHH får 30 millioner over statsbudsjettet i 2018 til deler av prosjektet. Dette kommer i tillegg til en bevilgning på 3,1 millioner i oktober 2017 til å restfinansiere forprosjektet i 2018.

- Bevilgningen er et viktig signal om at utfordringene våre er lagt merke til. Samtidig er konkurransen om budsjettmidler meget tøff. Det er blitt veldig klart for oss at vi må jobbe knallhardt for å sikre at NHHs prosjekt er godt nok kjent i de rette miljøene. Å møte Hordalandsbenken var et viktig steg på veien, avslutter Grepne.