Ekspanderer i kontrollert tempo

Christoffer Pettersen
– I AVO jobber vi under slagordet «Do epic shit» og «Get shit done». Vi er litt annerledes skrudd sammen. Vi prøver å jobbe i det vi selv mener best kan beskrives som skjæringspunktet mellom jobb og hobby (jobby), sier Christoffer Pettersen. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Anna Mageli

21. februar 2018 11:32

Ekspanderer i kontrollert tempo

Christoffer Pettersen startet AVO Consulting for atten måneder siden og har allerede kontorer i Bergen, Oslo og Stockholm. – Vi kunne ha ekspandert raskere, men spørsmålet er om vi kunne klart det uten å vanne ut oss selv.

Selv om partner og medgründer Christoffer Pettersen mener selskapet kunne vokst enda raskere, har det skjedd mye på kort tid. Likevel finner han tid til å dra på blåturer med 10-kaffe-gjengen fra NHH.

– 10-kaffe-gjengen er vennegjengen min fra NHH. Vi drakk kaffe sammen kl. 10 hver eneste dag da vi skrev masteroppgave, forteller Pettersen og smiler.

Vennene fra NHH

Det er seks og et halvt år siden han gikk ut fra NHH, og for ham har nettverket og bekjentskapene han fikk i studietiden vært en kjempegevinst i arbeidslivet.

Hva vi gjør i morgen vil tiden vise, men jeg kan garantere at det blir noe som er relevant for fremtidens organisasjoner.

Christoffer Pettersen

I 2016 startet han og fire andre opp AVO Consulting, et konsulentselskap spesialisert på skjæringspunktet IT/forretning.

– Vi ser et stort behov for kompetanse på dette området. I dag driver vi med regelstyrt automatisering av prosesser, men også mer kognitiv automatisering ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens i form av for eksempel chatbots. Hva vi gjør i morgen vil tiden vise, men jeg kan garantere at det blir noe som er relevant for fremtidens organisasjoner.

Christoffer Pettersen og Marcus Garberg før en NHH-forelesning om robotisering.
Christoffer Pettersen og Marcus Garberg før en NHH-forelesning om robotisering. Foto: Helge Skodvin

Må lære det selv

Videre forteller Pettersen at mye av arbeidet også ligger i å gjennomføre kulturendringsprosjekter. AVO Consulting ønsker å gjøre bedrifter mer dynamiske slik at de lettere kan tilpasse seg endringene i samfunnet, uten hjelp av konsulenter.

– Vi mener at de selv må lære seg å kunne gjøre det vi gjør. Vi blir en slags utdanningsinstitusjon for bedriften, og derfor ansetter vi folk med gode pedagogiske evner, forteller han.

Det er også en av årsakene til at Pettersen har ansatt en rekke studentassistenter fra faget Databehandling for økonomer, hvor han selv også var studentassistent da han gikk på NHH.

NHHS-CV

Jeg bruker nettverket fra NHH masse i dag, for jeg vet at jeg kan stole på dem. De som rekrutterte meg inn i ASAP har jeg for eksempel ansatt hos meg i dag.

Christoffer Pettersen

I tillegg til å være studentassistent, var Pettersen aktiv i IT-gruppen, shipping-gruppen, UKEN, Symposiet, og ikke minst ASAP (journ.anm. Alltid Seier Alltid Promille).

– Jeg bruker nettverket fra NHH masse i dag, for jeg vet at jeg kan stole på dem. De som rekrutterte meg inn i ASAP har jeg for eksempel ansatt hos meg i dag, sier Pettersen og smiler.

Nettverket har vært viktig på flere områder, ikke bare i ansettelsesrundene. Noen av de største kundene han har jobbet med er hentet fra skolens nettverk, forteller Pettersen.

– Det var vanskelig å starte opp et selskap som AVO fra bunnen av, for vi konkurrerte med en rekke store og kjente merkenavn. Men mange av de vi jobber med visste at vi som var studentassistenter og var med i studentforeningen hadde levert gjennom disse fem årene, både faglig og sosialt. Det frivillige arbeidet og engasjementet blir på en måte CV'en vår.

Data på topp

Pettersen bidrar til masterkurset Kunstig intelligens og robotisering ved NHH:

NHH satser på nytt robotkurs

– Jeg er på vei inn i en jobb der jeg trenger mye IT-forståelse, sier Viktoria V. Hæsken. Hun er en av mange studenter som ønsker mer kompetanse i forretning og teknologi og tar kurset «Kunstig intelligens og robotisering».

Det er ikke bare det sosiale livet som student som har vært viktig for Pettersen. Han likte godt de praktiske fagene ved NHH og har hatt aller mest bruk for Data for økonomer etter han kom ut i arbeidslivet.

– Den gangen likte jeg ikke alle disse strategi- og ledelsesfagene. Men nå angrer jeg veldig på at jeg ikke tok dem mer seriøst, for det er egentlig veldig relevant for meg, nå som jeg bygger opp AVO. Vi har gått fra én til to til tre til 65 ansatte i tre byer, og da er det mange ting jeg skulle hatt mer teoretisk kunnskap om.

På rett spor

Før Pettersen startet AVO, jobbet han for en av de fire store, men savnet det å kunne utfolde seg kreativt. Han forteller at han går lange turer over Vidden, gjerne én gang i uken dersom været tillater det, og bare tenker.

– Jeg tenker veldig mye, jeg tenker på hva vi skal løse og hva vi skal gjøre framover og lurer veldig på hvorfor ting fungerer sånn som det fungerer.

I AVO opplever Pettersen at han får gå i den retningen han ønsker, og han har også fått bekreftelse på at det han gjør fungerer.

I AVO jobber vi under slagordet «Do epic shit» og «Get shit done», vi er litt annerledes skrudd sammen.

Christoffer Pettersen

– Vi kunne ha ekspandert raskere, men spørsmålet er om vi kunne klart det uten å vanne ut oss selv. Vi ønsker å levere kvalitet, og da er det kulturen i AVO vi ville slitt med å eskalere. I AVO jobber vi under slagordet «Do epic shit» og «Get shit done», vi er litt annerledes skrudd sammen. Vi prøver å jobbe i det vi selv mener best kan beskrives som skjæringspunktet mellom jobb og hobby (Jobby). Fordi det er her vi tror læringslysten er størst, avslutter Pettersen