For få kvinner i finans – starter kvinnelig børsklubb

Femme Forvaltning
Femme Forvaltning starter rekrutteringen i januar. Øverst fra venstre: Sofie Parow, Martine Utgård, Astri Holta, Hanna Skolt, Mari Tuhus Lunde, Andrea Welde, Lisa Naustdal og Cecilie Skaane. Foto: Sigrid Grøm Bakken/NHH.
NHH Av Sigrid Grøm Bakken

14. desember 2018 08:33

For få kvinner i finans – starter kvinnelig børsklubb

– Vi ønsker å snu trenden, sier NHH-student Lisa Naustdal. Med 200.000 i startkapital fra DNB, starter hun og syv andre medstudenter Femme Forvaltning – en børsklubb utelukkende for kvinner ved NHH.

Lisa Naustdal, leder for Femme Forvaltning.
Ideen om børsklubben startet da leder Lisa Naustdal og fire i klubben hadde internship hos DNB Markets i sommer. Foto: Sigrid Grøm Bakken

– Børsgruppen vil gi praktisk erfaring med porteføljeforvaltning og innsikt i hvordan drive et fond. Dette mener vi vil bidra til å øke kvinners interesse for finansfaget og finansbransjen, noe vi ser det er et stort behov for, sier NHH-student og børsgruppeleder Lisa Naustdal.

Sammen med syv medstudenter tar hun grep for øke kvinneandelen i finansbransjen og starter børsgruppen Femme Forvaltning på NHH. Gruppen skal bestå utelukkende av kvinner.

– Vi ser at det er et behov for å skape et miljø for kvinner der terskelen for å bryne seg på problemstillinger innen finans er lav. I Femme Forvaltning skal det være lov å prøve og feile, men målet er selvfølgelig å oppnå størst mulig avkastning på våre investeringer, sier Naustdal.

200.000 fra DNB

DNB har gitt børsgruppen 200.000 i startkapital og er gruppens hovedsponsor.

Avtalen ble inngått onsdag 12. desember. Selskapet skal gi studentene opplæring, veiledning og innspill til investeringsstrategier.

– I DNB har vi en god blanding av kvinner og menn, men innen investeringer og børs, er mannsdominansen stor. De fleste av kundene som investerer i aksjer er menn, og slik har det også være blant de som ønsker å jobbe innen feltet. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Line Bakke, fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB.

LES OGSÅ: 

Knuser myter om finans

Kvinner velger bort yrker innen front-finans. Bare tre prosent av arbeidsstokken innen disse yrkene er kvinner.
Line Bakke, fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB.
Line Bakke, fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB mener børsklubben vil øke nysgjerrigheten for finans. Foto: DNB.

– Når vi skal ansette de flinkeste folkene, nytter det ikke å henvende seg til halve befolkningen. Dette er et tiltak som vi håper skal bli en trygg og god læringsarena, og ikke minst bidra til å øke nysgjerrigheten for finans, sier Bakke.

Den kvinnelige børsgruppen starter rekruttering av nye medlemmer etter studiestart i januar, og tar sikte på å gjøre de første investeringene samme måned.

– Et flott initiativ

Førsteamanuensis Jøril Mæland ved Institutt for finans ved NHH har stor tro på at studentenes initiativ vil bidra til at flere kvinnelige studenter velger finans.

– Vi trenger flere kvinner i finans, og dette er et flott tiltak i den retning. Jeg håper og tror børsklubben vil gi økt kunnskap om faget og inspirere flere til å velge finans som karrierevei. Finans er et spennende og samfunnsnyttig fag – det bidrar til økonomisk vekst, sier hun.