Finansanalytikeren

E Ausland
Kullet til Eirik Høiby Ausland, Oslo Børs, startet høsten 2017, og til våren er han autorisert finansanalytiker. Ny jobb er ikke hovedmotivasjonen. – For egen del er det vel så viktig å utvikle meg faglig og føle at jeg kommer meg videre. Foto: Siv Dolmen
NHH Av Sigrid Folkestad

17. desember 2018 10:04

Finansanalytikeren

I år er det 30 år siden Autorisert Finansanalytikerstudium kjørte sitt første kull. I 1988 var jappetiden kun et flaut minne, og det var på tide å få orden på finansene.

– Vi skal inn i renteopsjoner og sniffe på oppgave 15.3. Så går vi rett inn i loggnormalitet og aritmetisk. Ta titt på Black Scholes. Det ser litt grisete ut.

Finansprofessor Thore Johnsen foreleser fredag og lørdag på novembersamling i Oslo. Finansanalyse er teknisk, innviklet for uinnvidde, og onde tunger ville kalt terminologien for stammespråk ispedd betydelige mengder engelske termer.

– Prisen på floor og cap er det samme, mens put-en ligger 26 basispunkter under…, sier Johnsen.

Røeggen-saken

De 40 studentene på Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA) sto tidlig opp for å møte NHH-professoren, kjent blant forskere, studenter på NHH, økonomijournalister og de over 1000 personene som nå kan kalle seg Autoriserte finansanalytikere.

For skal du ha autorisasjon som finansanalytiker, må du ha bestått AFA-studiet.

Thore Johnsen
– Vi var klar over at AFA ville bli et viktig etterutdanningstilbud. I tillegg var det jo en viss konkurranse med BI. Å markere seg i det norske markedet, det var svært viktig for NHH, sier Thore Johnsen. Foto: Siv Dolmen

Kandidatene som har fulgt med i timen skal da ha kunnskaper om moderne finansmarkeder og innsikt i hvordan markedene brukes av ulike aktører som investorer, bedrifter og offentlige myndigheter.

Strukturerte produkter

Stemningen er uformell, studentene henter seg kaffe og følger våkent med, selv om klokka så vidt har passert åtte på lørdagsmorgenen. På programmet er det «strukturerte produkter».

Røeggen-saken kommer naturlig opp. Johnsen er en av dem som kjenner saken aller best. Han leverte sakkyndigrapport og møtte i retten, i en sak som til slutt endte til behandling i Høyesteretts Storkammer. Røeggen fikk tilbakebetalt alt han hadde tapt på sin investering.

– Var det ran på høylys dag? Nei, det var ikke så ille. Det var giring av det strukturerte produktet. Nå skal vi se hvordan enkelte fikset og trikset, sier Johnsen til studentene.

Oppstart under bankkrisen

Autorisert Finansanalytikerstudium – det eneste av sitt slag i Norge – er i samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH er faglig ansvarlig for kursinnhold, forelesninger og eksamener, og de fleste foreleserne kommer også fra NHH-miljøet.

Da studiet kjørte sitt første kull høsten 1988, var Johnsen en pådriver.

– Det var nærmest et eksperiment, men både Frøystein (professor Gjesdal, tidligere NHH-rektor) og jeg var optimistiske og laget forelesningene underveis.

AFA-studenter i Oslo
Autorisert Finansanalytikerstudium – det eneste av sitt slag i Norge – er i samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH er faglig ansvarlig for kursinnhold, forelesninger og eksamener, og de fleste foreleserne kommer også fra NHH-miljøet. Foto: Siv Dolmen

Det er i dag 30 år siden NFF sendte invitasjonen om å opprette et nytt finansstudium til rektorene ved BI og NHH. Foreningen ønsket å lage et etterutdanningsprogram av europeisk kvalitet.

– NHH-rektor Arne Kinserdal ba oss se på dette. «Vi tar det», sa jeg og «vi gjør det ferdig på noen måneder». Det har vært en kjempesuksess siden, sier finansprofessoren.

– Aldri sagt det!

Med Johnsen i spissen, ble konseptet ble utvikler med åtte moduler over fire semestre, samme som i dag. I 1988 kom det 88 søkere til 35 plasser. All innsats ble lagt i innhold, ikke i potensiell inntjening. Fem år etter oppstarten ble AFA godkjent for europeisk sertifisering (se fakta).

Johnsen mener NFF har mye av æren for suksessen.

– Jeg har stor respektert for NFF og den verdiskapingen foreningen har bidratt til. Vi har tillit til dem, og de har tillit til NHH. De har vært og er utrolig viktig for studiet, sier Johnsen. NFF er avgjørende for markedsføringen av studiet, og det er NFF som er eier og forvalter AFA-tittelen. 

I 30 år har AFA-studiet gått med fullsatte kull. Det har i dag to søkere per plass.

– Og du har tidligere sagt at dette kanskje er Norges mest ettertraktete videreutdanning i økonomi…

– Kanskje?! Nei, det har jeg aldri sagt, det er ikke et ord som faller naturlig for meg, ler Johnsen.

– Var AFA et svar på jappetid og den krisen Norge sto i?

Eirik H AUsland AFA
Eirik Høiby Ausland er en av studentene som deltar på novembersamlingen i Oslo. Han er senior manager ved Oslo Børs, med Master of Science (MSc) fra Universitetet i Essex. Foto: Siv Dolmen

– Jeg var opptatt av Norges utfordringer og ville bidra til å heve kompetansen i finansmarkedene. Det var åpenbart at kompetansenivået var lavt enkelte steder, og jeg kjente markedet svært godt. Jeg så de sterke og svake sidene ved markedet. Vi var klar over at dette ville bli et viktig etterutdanningstilbud. I tillegg var det jo en viss konkurranse med BI. Å markere seg i det norske markedet, det var svært viktig for NHH.

Mer profesjonelle

Johnsen mener studentene har blitt stadig mer kunnskapsrike, mer profesjonelle – og andelen kvinner øker jevnt og trutt. I dag ligger kvinneandelen på cirka 30 prosent.

– Du foreleser om strukturerte bankprodukter. Lærer du dem triksene?

– Overhodet ikke. Ett av problemene med flere av bankproduktene tidligere på 2000-tallet var giringen, dvs. at kunden økte sin risiko gjennom innebygd opplåning. For det andre ble produktene så kompliserte at kunden ikke hadde forutsetning for å forstå innholdet eller risikoen. Det som er påfallende, er at Sverige ikke har hatt en eneste rettssak på dette. Heller ingen diskusjon om giring. Der er folk mer vant til å spare i finansmarkedet. I Norge bruker vi nesten alt på bolig, og da er det ikke mye igjen til finansiell sparing. Dermed blir vi mindre kritiske. Det er dette jeg tar opp med studentene.

Oslo Børs

En av studentene som deltar på novembersamlingen i Oslo er Eirik Høiby Ausland. Han er senior manager ved Oslo Børs, med Master of Science (MSc) fra Universitetet i Essex. 

– Hva er spesielt med å jobbe på Oslo Børs?

– Du sitter midt i markedet og er veldig tett på beslutningstakere og mange andre involverte parter. Det gjør Oslo Børs og jobben spennende.

– Hvorfor valgte du AFA?

– Jeg har jobbet 10 år ved Oslo Børs, og fra før har jeg tatt Renteanalytiker-studiet gjennom Norske Finansanalytikeres Forening. Jeg har visst om AFA-studiet lenge og tenkt at det var et naturlig steg for å utvikle meg videre. Nå passet det i karriereløpet, sier Ausland.

Fritiden…

Kullet hans startet høsten 2017, og til våren er han autorisert finansanalytiker. Ny jobb er ikke hovedmotivasjonen.

 – For egen del er det vel så viktig å utvikle meg faglig og føle at jeg kommer meg videre. Det er krevende med samlinger i helger og lesing på kveldstid, men selv om det går på bekostning av fritid synes jeg absolutt det er verdt det, sier trebarnsfaren og skynder seg inn til ny runde med forelesning.

Thore Johnsen venter til alle har satt.

– Ikke føl at det er stress, det bare virker slik.

Finanseksperten ligger bak tidsskjemaet denne lørdagsmorgenen på hotellet på Solli plass.

Kredittanalyse storkunde DNB

AFA-student Tina Tønnessen var ferdig med mastergraden ved NHH i 2014.

– Jeg har økonomisk styring fra NHH, men ønsket å fordype meg mer i finans. AFA er en god mulighet til dette. 

– Er faget relevant i jobben i dag?

Tønnessen og Helde
AFA-student Tina Tønnessen, som er siviløkonom fra NHH, jobber med kredittanalyse av storkunder i DNB. Marit Helde jobber i risikostyringsavdelingen i Kommunalbanken i Oslo. – Det er helt naturlig å tenke at denne utdanningen er nyttig i andre jobber på et senere tidspunkt, sier Helde. Foto: Siv Dolmen

– Ja, det vil jeg si. Jeg jobber med kredittanalyse av storkunder i DNB, og sånn sett vil noen fag være mer relevante enn andre, men gjennom dette studiet får jeg mer kunnskap om det store bildet, mer forståelse for hele spekteret i finans, sier Tønnessen.

– Synes du det er vanskelig?

– Ja, det er jo det, men du tar et valg når du begynner på studiet, så det er noe man burde være forberedt på, sier Tønnessen.

Risikostyringsavdelingen

Marit Helde jobber i risikostyringsavdelingen i Kommunalbanken i Oslo. Hun har en bachelorgrad fra BI og master fra Copenhagen Business School. 

– Jeg ville ha flere faglige impulser, og som Tina sier, få tak på store bildet. På AFA går foreleserne mer anvendt til verks, i større grad enn på bachelor- og masterstudiet. Teori kommer man ikke utenom på studier, og det er jo teori på AFA også, men her blir det lagt vekt på å formidle praksis og anvendelighet i den virkelige verden. Det er mye mer «hands on» og relevant for det vi jobber med. Det ikke slik at alle moduler og fag er like aktuelle for alle type jobber, selvfølgelig, men det er en veldig fin bagasje å ha med seg, sier Helde.

 – Ser du at det kan åpne seg nye jobbmuligheter?

– Det er helt naturlig å tenke at denne utdanningen er nyttig i andre jobber på et senere tidspunkt, sier Helde.

Gikk på første kull

Førsteamanuensis ved Institutt for finans, Aksel Mjøs, er nå programleder for AFA-studiet. Men han har også vært AFA-student – og det på studiets aller første kull i 1988, året etter han var ferdig med siviløkonom-utdanningen ved NHH.

– Etter krisehøsten 87, fikk jeg tilbud om finansjobb i Vesta-gruppen, men dette var et terreng jeg kjente for lite til. AFA ble en mulighet til å lære finans og få et nettverk i næringen i Norge. Her kunne jeg få påbygning og lære av de beste i faget og gå på skole med mange av de dyktigste i næringen. Det har jeg hatt nytte av helt veien.

NFF hadde lenge hadde tenkt at Norge burde hatt en skikkelig skolering av finansfolk.

– Tidlig på åttitallet ble Oslo Børs av mange betraktet som en kasinobørs, og dette ønsket NFF å gjøre noe med. Deres initiativ passet perfekt sammen med NHHs samfunnsbidrag med å levere etterutdanning innenfor fagfeltet, for folk i praksis, og det gjorde NHH, sier Mjøs, og legger til:

– Thores betydning i dette kan ikke overvurderes.

På useriøst vis

 A Mjøs
Førsteamanuensis ved Institutt for finans, Aksel Mjøs, er programleder for AFA-studiet. Men han har også vært AFA-student – og det på studiets aller første kull i 1988.

– Opp gjennom 1980-tallet ble for mange rike på useriøs vis. Det preget de norske finansmarkedene, og ikke minst, deres omdømme. Dette var en underliggende utfordring som ansvarlige folk så gjennom hele tiåret. Initiativet fra NFF og svaret fra NHH var et ønske om å løfte finansfaget på en samfunnsbyggende måte, sier forskeren fra Institutt for finans.

– Det unike med AFA-studiet er solide akademiske forelesere på markedsrelevante fagtema, dyktige studenter i samspill i og utenfor samlingene, og som får både markedssertifisering og muligheten til en grad fra NHH. At vi jevnt over har minst to kvalifiserte søkere per plass styrker jo også studiet.

André Vatsgar er styreleder i Norske Finansanalytikeres Forening.

– AFA er en av svært få muligheter til å ta et studium i finans som har gjenklang mellom det akademiske og praktiske. Dette er ekstremt viktig når vi henvender oss til en målgruppe som har solid akademisk bakgrunn og erfaring fra finansbransjen.

Det appellerer til svært mange, mener Vatsgar, fordi studentene erfarer underveis og etter studiet, at de får konkret utbytte av AFA. Det gir kunnskaper som kan brukes når de kommer tilbake til sin arbeidsgiver, mener han. Studentene er også opptatt av hvem som foreleser i det toårige etterutdanningsstudiet.

– Vi får svært mange tilbakemeldinger om foreleserne, som er veldig verdsatt. Det samme gjelder gjesteforelesere, som jobber ute i bransjen. Det er denne kombinasjonen av teori og praksis som bidrar til at AFA har fått et så sterkt renomme, sier Vatsgar.

– Jeg er helt overbevist om at det å titulere med seg AFA-autorisasjon øker mulighetene hos eksisterende arbeidsgiver, men også hos fremtidige arbeidsgivere. Når stillingsutlysninger benytter gjennomfør AFA som et kriterium, så viser det hvor sterkt varemerket er blitt, sier André Vatsgar.

AFA thore johnsen
Thore Johnsen: – Nå går vi til eksamensoppgave 17.4. Jeg går ut fra at dere i går kveld satt og så på den?! Det er en enkel renteopsjon. Hva er det vi trenger for å prise en opsjon? Hvis dere ikke svarer, må jeg gjøre det. Da må jeg vise mitt beste ansikt. Foto: Siv Dolmen

Tilbake til studentene i Oslo. Før lunsj hører vi finansprofessor Thore Johnsen:

– Nå går vi til eksamensoppgave 17.4. Jeg går ut fra at dere i går kveld satt og så på den?! Det er en enkel renteopsjon. Hva er det vi trenger for å prise en opsjon? Hvis dere ikke svarer, må jeg gjøre det. Da må jeg vise mitt beste ansikt.